Heidy J. Manangkot

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


BLACK SOLDIER FLY LARVAE MANURE DEGRADATION AS FISH MEAL REPLACER IN NATIVE CHICKEN RATION

Heidy J. Manangkot, S.J. Rondonuwu, Odi R. Pinontoan, Marie Najoan, Laurentius J.M. Rumokoy

Abstract
    This study aims to reveal the effect of manure meal which were relegated from black soldier (Hermetia illucens) insect larvae (MD) as fish meal replacer and mixed in the ration on the performance of local chicken grower phases. This research used 60 native chickens two weeks old. Study using 20 units of battery cage system with a size of 50 x 50 x 70 cm. Each unit enclosure three chickens, free-range occupy, that equipped with eating and drinking bowl. The chickens got ration treatment with difference level MD meal from larvae Hermetia illucens (Black soldier fly) as fish meal replacer; as follows: RA = rations with 15% fish meal + 0% MD meal; RB = rations with 10% fish meal + 5% MD meal; RC = Rations with 5% fish meal + 10% MD meal; RD = rations with 0% fish meal + 15% MD meal. Results indicated that up to the level of 15% fish meal in the ration of native chicken grower phases, can be replaced with MD (mixed of one week manure and eight days instar larvae), although there is a tendency of decreasing feed intake of chickens treated.

Key words: fish meal replacer, manure degradation (MD), native chickens


UTILIZAREA GUNOIULUI DE GRAJD DESCOMPUS DE LARVELE MUŞTEI Hermetia illucens,
CA SUBSTITUENT AL FĂINII DE PEŞTE ÎN HRANA GĂINILOR

Heidy J. Manangkot, S.J. Rondonuwu, Odi R. Pinontoan, Marie Najoan, Laurentius J.M. Rumokoy

Rezumat
    Acest studiu a scos în evidenţă efectul produs de înlocuirea făinii de peşte în nutreţul combinat al găinilor locale, în perioada de creştere, cu gunoi de grajd compostat (GGC) cu ajutorul larvelor muştei Hermetia illucens. Experimentul a cuprins 60 pui de rasă indigenă, în vârstă de două săptămâni, întreţinuţi în 20 de unităţi de baterie cu dimensiuni ale cuştii de 50 x 50 x 70 cm. Fiecare unitate a cazat câte trei pui. Aceştia au fost diferenţiaţi prin nivelul de includere a gunoiului de grajd compostat în nutreţ: RA = 15% făină de peşte + 0%GGC; RB = 10% făină de peşte + 5% GGC; RC =5% făină de peşte + 10% GGC; RD = 0% făină de peşte + 15% GGC. Rezultatele au sugerat că făina de peşte poate fi substituită chiar şi la niveluri de includere de 15%, pe perioada de creştere a puilor, cu GCC (o săptămână de autocompostare, urmată de opt zile de tratament cu larve), cu toate că a există tendinţa de reducere a ingestiei de hrană.

Cuvinte cheie: înlocuitor făină de peşte, descompunere gunoi de grajd, pui indigeni