Gabriela TĂrnĂuceanu (FrunzĂ)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING NUTRITIONAL QUALITY OF RABBIT MEAT (BELGIAN GIANT BREEDS)

Gabriela Tărnăuceanu (Frunză), Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu

Abstract
    The nutritional quality of rabbit meat is represented by the content of proteins (with high biological value due to the increased content of essential amino acids), lipids (rich in polyunsaturated fatty acids), minerals, vitamins and by the low content of uric acid, cholesterol and saturated fatty acids. The purpose of this research was to observe the nutritional quality of rabbit meat, taking as representative the biggest specialized breed for meat production. Biological material consisted of a number of 46 rabbits (15 males and 31 females) from Belgian Giant breed. There have been sampled different muscle groups (the muscles Cervicalis, Intercostalis, Longissimus Dorsi, Psoas major, Triceps Brachi, Biceps femoris, Semimembranosus) and the main edible offal (heart, liver, kidney). The content of proteins, lipids and water was determined using automatic analyzer Food Check (infrared spectrophotometer), the mineral substances by calcination and energy value and the amount of non-nitrogenous extractive substances, on the bases of standardized calculation formulas. The results obtained were statistically processed (comparative, depending on gender) by analysis of variance test (ANOVA) and insignificant differences have been observed for the majority analyzed samples, except for the kidneys where significant differences were found.

Key words: rabbit, meat, proteins, lipids, minerals


CERCETĂRI PRIVIND CALITATEA NUTRITIVĂ A CĂRNII DE IEPURE DE CASĂ
(RASA URIAŞ BELGIAN)

Gabriela Tărnăuceanu (Frunză), Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu

Rezumat
    Calitatea nutritivă a cărnii de iepure este reprezentată de ansamblul conţinutului acesteia în proteine (cu valoare biologică ridicată datorită conţinutului crescut în aminoacizi esenţiali), lipide (bogate în acizi graşi polinesaturaţi), minerale, vitamine şi a conţinutului scăzut în uraţi, colesterol şi acizi graşi saturaţi. Scopul acestei cercetări a fost de a observa calitatea nutritivă a cărnii de iepure de casă, luând ca reprezentativă cea mai mare rasă specializată pentru producţia de carne. Materialul biologic a fost format dintr-un număr de 46 iepuri (15 masculi şi 31 femele) aparţinând rasei Uriaş belgian. Au fost prelevate diferite grupe musculare (muşchii Cervicalis, Intercostalis, Longissimus Dorsi, Psoas major, Triceps Brachi, Biceps femoris, Semimembranosus) şi principalele organe interne comestibile (cord, ficat, rinichi) în vederea determinării calităţii nutriţionale a cărnii. Conţinutul în proteine, lipide şi apă a fost determinat cu ajutorul analizorului automat Food Check (spectrofotometru cu infraroşu), substanţele minerale prin calcinare, iar valoarea energetică şi cantitatea de substanţe extractive neazotate, pe baza formulelor de calcul standardizate. Rezultatele obţinute au fost prelucrate statistic (comparativ, în funcţie de sex) cu testul pentru analiza varianţei (ANOVA) şi s-au observat diferenţe nesemnificative pentru majoritatea eşantioanelor analizate, cu excepţia rinichilor unde s-au întâlnit diferenţe distinct semnificative.

Cuvinte cheie: iepure, carne, proteine, lipide, minerale