Gabriela Maria Cornescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ABSORPTION COEFFICIENTS ASSESSMENT OF CU AND ZN ORGANIC TRACE ELEMENTS AND THEIR DEPOSITION IN EGG YOLK

Gabriela Maria Cornescu, H. Grosu, Arabela Elena Untea, Tatiana Dumitra Panaite, Anca Bercaru

Abstract
    The aim of this study was to evaluate the influence of Cu and Zn supplements (organic sources) added to laying hens diets on absorption coefficients and egg yolk concentration. The experiment was conducted for 6 weeks on 192 laying hens, housed in cages (2 birds/cage), divided into 3 groups (C, E1, E2). All batches received a similar basal diet (17.96% CP and 2724,31 kcal/kg ME). Diet E1 used the same level of Cu and Zn as diet C, but in chelated form (6 mg Cu/kg and 60 mg Zn/kg). Compared to C, diet E2 had the same level of Cu (inorganic source) but the Zn concentration was 160 mg /kg from organic source. Every two weeks, egg samples were collected randomly (18 eggs/batch). During the balance weeks, all droppings were daily collected in order to form average weekly samples/cage, from which Cu, Zn was determined by FAAS. The apparent absorption coefficients of Cu did not differ significant, but it was noticed a slight increasing of Cu coefficient for the group which received organic Cu: 20.89% (E1), 18.83% (E2) vs 17.45% (C). Organic source of Zn lead to a better absorption, significant uninsured, for E1 (12.70%) and E2 (15.60%) compared to C (9.07%). Alternatively, the analytical results showed a significant (P=0.05) improvement of Zn concentration in egg yolk for E2 (75.86±1.51 mg/kg) compare to C (71.19±2.23 mg/kg) and E1 (73.24±2.24 mg/kg). The chelate source of trace minerals can be a way of obtaining Zn enrichment eggs but only using amounts of Zn above conventional rate.

Key words: hens, Zn, Cu, organic minerals, egg yolk


EVALUAREA COEFICIENŢILOR DE ABSORBŢIE AI SURSELOR ORGANICE DE CU ŞI ZN
ŞI REGĂSIREA ACESTORA ÎN GĂLBENUŞUL DE OU

Gabriela Maria Cornescu, H. Grosu, Arabela Elena Untea, Tatiana Dumitra Panaite, Anca Bercaru

Rezumat
    Studiul a urmărit influenţa suplimentelor de Cu şi Zn (surse organice), din raţiile găinilor ouătoare, asupra coeficienţilor de absorbţie şi a gălbenuşului, pe o perioada de 6 săptămâni. Studiul s-a realizat pe 192 găini ouătoare (2 păsări/cuşcă), împărţite în 3 loturi (C, E1, E2). Raţia de bază a fost identică pentru toate loturile (17.96% PB; 2724.31kcal/kg EM). E1 a utilizat acelaşi nivel de Cu si Zn ca si M, dar sub formă de chelaţi (6 mg Cu/kg;60 mg Zn/kg). Comparativ cu M, ratia E2 a avut acelaşi nivel de Cu-sursa anorganica, insa concentratia de Zn-sursă organică a fost de 160 mg/kg. La fiecare 2 săptămâni, s-au recoltat randomizat probe de ouă (18 ouă/lot). Pe perioada bilanţurilor s-au recoltat zilnic dejecţii, formand probe medii săptămânale/cuşcă, determinand Cu şi Zn prin FAAS. Coeficienţii de absorbtie ai Cu nu s-au diferenţiat semnificativ, însă au înregistrat o uşoară creştere la E1 (forma organica): 20.89%-E1, 18.83%-E2 vs.17.45%-M. Sursa organică de Zn a condus la o mai bună absorbţie, neasigurată semnificativ însă, pentru E1-12.70% şi E2-15.60%, comparativ cu M-9.07%. Rezultatele analitice arată o creştere semnificativă (P=0.05) a concentraţiei de Zn în gălbenuşul de ou pentru E2 (75.86±1.51 mg/kg) comparativ cu M (71.19±2.23 mg/kg) şi E1 (73.24±2.24 mg/kg). Microelemente chelatate pot fi o soluţie de creştere a concentraţiei de Zn din gălbenuşul de ou cu condiţia utilizării unor niveluri de includere ale Zn-ului în raţii, mai mari decat cele convenţionale.

Cuvinte cheie: găini ouătoare, Zn, Cu, minerale organice, gălbenuş de ou