G. Nacu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING PARTURITION SYNCHRONIZATION IN SOWS BY USING F2ALPHA PROSTAGLANDIN AND OXYTOCIN

G. Nacu, C. Irimia, Şt. Ciornei

Abstract
   651 Camborough hybrid sows at their first to fourth farrowing were administrated intramuscularly 1ml of Proliz (0.2 mg cloprostenol) on day 113 or 114 of gestation. After 24 hours from the inoculation of luteolysin, 1.5 ml of oxytocin (15 UI) were inoculated. The birthing was monitored and compared to a batch of 600 Camborough sows that were not hormonally treated.
   The F2alpha prostaglandin and oxytocin treatment generated a quick and synchronic farrowing. The farrowing began on an average after 24.5±4.6 minutes from the oxytocin administration, with oscillations between 9 and 162 minutes. This process helped induce births after 114 of gestation for 99.08% of the sows treated on day 113, and after 115 days of gestation for 90.20% of the sows treated on day 114. The sows in the untreated batch gave farrow as follows: (10.4% up to day 114; 20.6% on day 115; 26.8% on day 116; 25.3% on day 117; 13.3% on day 118; 3.5% on day 119, and 2.8% after 119 days of gestation. In both batches the time of the beginning and the duration of the farrowing were monitored.

Key words: synchronization, parturition, sows, F2alpha prostaglandin, oxytocin


CERCETĂRI PRIVIND SINCRONIZAREA FĂTĂRILOR LA SCROAFE PRIN UTILIZAREA PROSTAGLANDINEI F2ALFA ŞI OCITOCINEI

G. Nacu, C. Irimia, Şt. Ciornei

Rezumat
    La 651 scroafe hibride Camborough, aflate între prima şi a 4-a fătare s-au administrat intramuscular 1ml Proliz (0,2 mg cloprostenol) în ziua 113 sau 114 de gestaţie. La 24 de ore de la inocularea luteolizinei s-au inoculat 1,5 ml ocitocină (15 UI). S-a urmărit desfăşurarea fătării, comparativ cu un lot de 600 scroafe Camborough care nu au fost tratate hormonal.
    Tratamentul cu prostaglandină F2alfa şi ocitocină a determinat o fătare rapidă şi sincronă. Fătarea s-a declanşat, în medie la 24,5±4,6 minute de la administrarea ocitocinei, cu oscilaţii între 9 minute şi162 de minute. Prin acest procedeu s-a realizat inducerea fătărilor la 114 zile de gestaţie pentru 99,08% dintre scroafele tratate în ziua 113 şi la 115 zile de gestaţie pentru 90,20% dintre scroafele tratate în ziua 114. La scroafele din lotul netratat fătările au avut următoarea repartizare: (10,4% până în ziua 114; 20,6% în ziua 115; 26,8% în ziua 116; 25,3% în ziua 117; 13,3% în ziua 118; 3,5% în ziua 119 şi 2,8% după 119 zile de gestaţie. La ambele loturi s-a urmărit momentul declanşării fătării şi durata acesteia.

Cuvinte cheie: sincronizare, fatare, scroafe, ocitocina, prostaglandina F2alfa