Eva L. Baideng

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF PLASTIC MULCHING, SOME BOTANICAL INSECTICIDES AND TRICHODERMA KONINGII ON TOMATO PLANT

Eva L. Baideng, Dantje T. Sembel, Max Tulung, Jootje Warouw

Abstract
    This study aims to determine the effect of the use of plastic mulch combined with some botanical insecticide extracts as well as the use of the fungus Trichoderma koningii on several variables observations, including (1) the percentage of diseased leaf by Liriomyza sativae, (2) symptoms and diseases that attack tomato plants. Research arranged in a randomized block design (RBD) which consists of six treatments and each treatment was repeated five times. The treatments are as follows: (A) Derris elliptica extracts + plastic mulch + T. Koningii; (B)Melia azedarach extracts+plastic mulch + T. Koningii; (C) Aglaia odorata extract + plastic mulch + T. Koningii; (D) Curacron only (without plastic mulch and T. Koningii); (E) Plastic mulch + T. Koningii without spray; (F) Control (without spray, plastic mulch and T. Koningii). Results indicated that the highest percentage of leaves infested by pests L. Sativae found in the control treatment (64.99%). The highest peak attacks by L. Sativae in nine weeks after planting and declined after the following weeks in all treatments. Analysis of variance results on the observation of the seventh or ninth week after planting showed that the treatments effect is very real to attack L. Sativae. The average percentage of attacks on treatments A, B and C are relatively low (24.89%, 27.38%, and 28.45% respectively), compared to treatments D, E and F (52.48%, 57.06%, and 64.99% respectively).

Key words: Trichoderma koningii, Liriomyza sativae, Plastic mulch


EFECTUL AŞTERNUTULUI DE PLASTIC, A UNOR INSECTICIDE BOTANICE ŞI A Trichoderma koningii ASUPRA PLANTELOR DE TOMATE

Eva L. Baideng, Dantje T. Sembel, Max Tulung, Jootje Warouw

Rezumat
    Prin acest studiu s-a urmărit determinarea efectului utilizării aşternutului de plastic (AP), în combinaţie cu unele extracte insecticide botanice şi cu folosirea fungilor Trichoderma koningii asupra unor parametri observaţi, ca de exemplu: (1) procentul de frunze atacate de Liriomyza sativae, (2) simptomele bolilor care atacă plantele de tomate. Cercetările au fost organizate într-un design complet aleatoriu, cu şase loturi a cinci repetări fiecare. Loturile au fost organizate după cum urmează: (A) Extracte de Derris elliptica + AP + T. Koningii; (B) Extracte de Melia azedarach + AP + T. Koningii; (C) Extracte de Aglaia odorata + AP + T. Koningii; (D) doar Curacron (fără AP şi T. Koningii); (E) AP + T. Koningii fără extract pulverizat; (F) Control (fără extract, AP şi T. Koningii). Rezultatele au indicat contaminare maximă a frunzelor de tomate cu L. Sativae în lotul de control (64.99%). Infestarea acută s-a observat la nouă săptămâni după plantare şi a descrescut în următoarele săptămâni, la toate loturile. Testul de analiză a varianţei pe rezultatele din săptămânile şapte la nouă au arătat că efectul tratamentelor aplicate au fost eficace în a combate L. sativae. Eficienţa combaterii a fost relativ scăzută în cazul loturilor A, B şi C (24.89%, 27.38% şi 28.45%), comparativ cu cea înregistrată la loturile D, E şi F (52.48%, 57.06% şi 64.99%).

Cuvinte cheie: Trichoderma koningii, Liriomyza sativae, aşternut de plastic