Elvia Hernawan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE IMPACT OF SWEET ORANGE WASTE IN RATIONS ON BLOOD PROFILE AND WEIGHT GAIN OF PADJADJARAN RAMS

Elvia Hernawan, Lovita Adriani

Abstract
    The research was conducted to evaluate the blood profile and body weight gain as a result of the provision of sweet orange waste (SOW) on 20 Padjadjaran rams with the average body weight around 29.5 ± 3.08 kg. The research used completely randomized design (CRD). Four treatments of SOW (0, 4, 6 and 8 %) were used in the ration and each treatment was repeated 5 times. The measured variables were erythrocytes, hemoglobin, hematocrit, leukocyte, and body weight gain. Result of the observation for each treatment (R1, R2, R3 and R4) were 7.96 - 8.68 x106/µL for erythrocytes, 10.78 - 11.66 g/dL for hemoglobin, 26.34 - 29, 44% for hematocrit and leukocyte from 6.19 - 8.3 x106/µL. Analysis of variance showed that blood profile and body weight gain were not significantly different. In conclusion, the provision of sweet orange waste (SOW) up until 8% in the ration, physiologically have no negative impact on blood profile and body weight gain.

Key words: sweet orange waste (SOW), blood profile, Padjadjaran rams


INFLUENŢA UTILIZĂRII DEŞEURILOR DE PORTOCALE DULCI ASUPRA PROFILULUI HEMATOLOGIC
ŞI A SPORULUI ÎN GREUTATE LA BERBECII PADJADJARAN

Elvia Hernawan, Lovita Adriani

Rezumat
    Cercetările s-au organizat în vederea investigării profilului hematologic şi a sporului de creştere, consecutiv utilizării în alimentaţia a 20 berbeci Padjadjaran a deşeurilor de portocale dulci (DPD). Greutatea berbecilor la începutul experimentului a fost de 29.5 ± 3.08 kg. Cercetările s-au organizat într-un model complet aleatoriu, cu 4 loturi cu niveluri diferite de includere a DPD (0, 4, 6 şi 8 %) în cinci repetări. Parametrii măsuraţi au fost eritrocitele, hemoglobina, hematocritul, leucocitele şi sporul de creştere în greutate. Rezultatele observaţiilor pentru fiecare lot (R1, R2, R3 şi R4) au fost de 7.96 - 8.68 x106/µL pentru hematii, 10.78 - 11.66 g/dL pentru hemoglobină, 26.34 - 29.44% pentru hematocrit, respectiv de 6.19 - 8.3 x106/µL pentru leucocite. Analiza varianţei a subliniat că profilul hematologic şi sporul de creştere în greutate nu au fost semnificativ diferite între loturi. În concluzie, administrarea de DPD până la 8% în raţie nu a avut efect negativ asupra fiziologiei, profilului hematologic şi a sporului de creştere în greutate.

Cuvinte cheie: reziduuri de portocale dulci (SOW), frotiu de sânge, berbeci Padjadjaran