Ebru Yilmaz

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


A STUDY ABOUT THE EFFECTS OF IRRIGATION SCHEMES OF BUYUK MENDERES BASIN ON RIVER WATER QUALITY AND ENVIRONMENT

Ebru Yilmaz, Cengiz Koç

Abstract
    In this study, it was researched the effects of irrigation schemes that took place in Buyuk Menderes River basin on river water quality and environment. About 220,000 hectares in Buyuk Menderes basin are irrigated with irrigation scheme built sequentially. The main water source of the basin is the Buyuk Menderes river. The water, stored in dams built in the basin is given to irrigation schemes in terms of basin irrigation scheduling. The quality of water in the storage facilities is used in the irrigation scheme built along the river and after that it returns to the river again. The water returning from an irrigation scheme in river basin irrigation system becomes the source of irrigation water for other scheme. Therefore, the quality of the water released from storage facilities (dams) shows considerable differences in both irrigation schemes and along the river. On the river and at the entry points of irrigation schemes, stations were determined and water samples were taken these stations in order to research water quality along the river and to determine negative effects of irrigation areas on water quality and environment. After that these water samples were analyzed in the laboratory and changes were examined. In the water samples, changes on EC, pH, Na, K, Ca, Mg, Cl, NO2-N, NO3-N parameters were examined, the effects of the water samples on river water quality and environment were researched and some recommendations were presented about the study.

Key words: Menderes River, water quality, irrigation schemes, environment, Turkey


STUDIU ASUPRA EFECTELOR SCHEMELOR DE IRIGAŢII DIN BAZINUL HIDROGRAFIC BUYUK
MENDERES ASUPRA CALITĂŢII APELOR RÂURILOR ŞI A MEDIULUI

Ebru Yilmaz, Cengiz Koç

Rezumat
    În acest studiu, s-au investigat efectele schemelor de irigaţii aplicate în bazinul hidrografic al râului Buyuk Menderes asupra calităţii apei şi a mediului. Circa 220.000 ha din bazinul investigat sunt irigate prin reţele construite secvenţial. Principala resursă de apă a bazinului este râul Buyuk Menderes. Apa stocată în lacuri de acumulare artificiale permite utilizarea programată a acesteia, în funcţie de necesarul de irigaţii. Calitatea apei din lacurile de acumulare este importantă deoarece este utilizată la irigarea suprafeţelor riverane râului, după care se deversează tot în cursul acestuia. Astfel, apa provenită dintr-o anume reţea devine din nou sursă pentru altă reţea. Calitatea apei eliberată din barajele de stocare este diferită, în funcţie de reţeaua de irigaţii deservită şi de poziţia de-a lungul râului. Staţiile de prelevare a probelor au fost stabilite de-a lungul râului şi la punctele de intrare în reţelele de irigaţii, pentru a determina efectul negativ al irigării unor suprafeţe, asupra calităţii apei şi a mediului. Probele de apă au fost supuse analizei de laborator şi au fost identificate modificări ale EC, pH, Na, K, Ca, Mg, Cl, NO2-N, NO3-N. În urma studiului au fost elaborate o serie de recomandări.

Cuvinte cheie: Râul Menderes, calitatea apei, scheme de irigaţie, mediu, Turcia