E. MĂgdici

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY ON THE EVOLUTION OF SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SILURUS GLANIS
SPECIES IN DIFFERENT DEVELOPMENT STAGES, FARMED IN IASI COUNTY

E. Măgdici, I.B. Pagu, C.E. Nistor, Mădălina Iuliana Iordache,
G.V. Hoha, B. Păsărin

Abstract
    The current study tracked the evolution of some morphological characters of European catfish individuals, at an age of second (L1), third (L2) and respectively four summers (L3), gathered from a fishery in Iasi County. Catfish breed Silurus glanis, was the object of the present study being analysed a number of 30 individuals, 10 individuals for each of the third categories of age. Effectuation of corporal measurements and weighting for each age is done to appreciate the maintenance state of them and also their adaptability at the conditions assured by the environment. Based on the obtained and processed data were calculated the most representative indexes and maintenance coefficients. The obtained values were between 5.00-5.40 for profile index; 0.90-1.06 for Fulton coefficient; 1,84-1,90 for Kiselev index; 62,81-68,37 for thickness index and 17,28-19,52 for fleshy index which bring out the ratio of the head from the standard body length. Having in view the obtained results we can conclude that the analysed fishes had a good state of maintenance.

Key words: morphological characters, European catfish, body indices


CERCETĂRI PRIVIND EVOLUŢIA UNOR CARACTERE MORFOLOGICE LA SPECIA SILURUS GLANIS
ÎN DIFERITE STADII DE DEZVOLTARE, CRESCUT ÎN JUDEŢUL IAŞI

E. Măgdici, I.B. Pagu, C.E. Nistor, Mădălina Iuliana Iordache,
G.V. Hoha, B. Păsărin

Rezumat
    Prin studiul efectuat s-a urmărit evoluţia unor caractere morfologice la exemplare de somn european în vârstă de două (L1), trei (L2), respectiv patru veri (L3) provenite dintr-o exploataţie piscicolă din judeţul Iaşi. A făcut obiectul acestui studiu specia Silurus glanis analizându-se 30 de indivizi, câte 10 de exemplare pentru fiecare grupă de vârstă. Efectuarea măsurătorilor corporale şi cântărirea pe vârste a peştilor se face cu scopul de a deduce, în special, starea de întreţinere a acestora precum şi adaptabilitatea lor la condiţiile de mediu asigurate. Pe baza datelor obţinute şi prelucrate au fost calculaţi cei mai reprezentativi indici şi coeficienţi de întreţinere. Valorile obţinute au fost cuprinse în intervalul, 5.00-5.40 pentru indicele de profil; 0.90-1.06 pentru coeficientul Fulton; 1,84-1,90 pentru indicele Kiselev; 62,81-68,37 pentru indicele de grosime şi 17,28-19,52 pentru indicele de carnozitate ce reprezintă ponderea capului din lungimea standard a corpului. Având în vedere rezultatele obţinute, putem concluziona că materialul piscicol analizat a avut o stare bună de întreţinere.

Cuvinte cheie: caractere morfologice, somn european, indici corporali