Cristina Simeanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING THE MORPH-PRODUCTIVE PERFORMANCES OF POLYODON SPATHULA STURGEON BREED

Cristina Simeanu, D. Simeanu

Abstract
    Rearing of Polyodon spathula sturgeons, which are the subject of the current study, was carried out in fisheries exploitation in which is applied a semi-intensive growing system. Rearing of Polyodon spathula sturgeons of first summer was realised in two stages: growing in channel basins type, and growing in a basin with large surface in poly-culture with carp and white amur. Having in view the fact that in the 10 ha basin were placed 18590 fishes with a total mass of 790.75 kg, we could appreciate that was realised a density at population of 1859 individuals/ha and a basin charge of 79.07 kg/ha. The total average of mass gain of the 1st summer paddlefishes was of 110.44 g, and daily average gain was of 3.68 g. Growing of Polyodon spathula sturgeons of second summer was carried out in dam, in this raising basin being introduced 125290 fishes (carp, silver carp, white amur, bighead and paddlefish) with a total mass of 11145 kg, so was realised a density at population of 3132.25 individuals/ha and a basin charge of 278.63 kg/ha. The recorded values for paddlefish with the age of two summers, shown a total average mass gain of 1620 g and a daily average gain of 12 g, gain which was with 126.08% better that those of the 1st summer paddlefish. The presented data are in according with the ones found in the literature, describing a very well rhythm of growing.

Key words: Polyodon spathula, grow, basin, poly-culture


STUDIU ASUPRA PERFORMANŢELOR MORFO-PRODUCTIVE ALE SPECIEI DE STURIONI POLYODON SPATHULA

Cristina Simeanu, D. Simeanu

Rezumat
    Creşterea sturionilor Polyodon spathula, ce a făcut obiectul acestor cercetări, s-a făcut într-o unitate ce aplică un sistem de creştere semiintensiv. Creşterea sturionilor Polyodon spathula de vara I s-a realizat în două etape: creşterea în bazine de tip canal în monocultură şi creşterea într-un bazin mai mare în policultură cu crapul şi cosaşul. Având în vedere faptul că în bazinul de 10 ha, au fost introduşi 18.590 peşti cu o greutate totală de 790,75 kg, putem aprecia că s-a realizat o densitate la populare de 1.859 exemplare/ha şi o încărcare a bazinului cu 79,07 kg/ha. Sporul total mediu de creştere în greutate al peştilor lopătar de vara I a fost de 110,44 g, iar sporul mediu zilnic de 3,68 g. Creşterea sturionilor Polyodon spathula de vara a II-a s-a făcut într-un bazin unde au fost introduşi 125.290 peşti (crap, sânger, cosaş, novac şi peştele lopătar) cu o greutate totală de 11.145 kg realizându-se astfel o densitate la populare de 3.132,25 exemplare/ha şi o încărcare a bazinului cu 278,63 kg/ha. Valorile înregistrate pentru peştii lopătar de vara a II-a, indică un spor total mediu de creştere în greutate de 1.620 g şi un spor mediu zilnic de 12 g, spor ce a fost cu 126,08% mai bun decât al peştilor lopătar de vara I. Datele prezentate se înscriu, în mare măsură, în limitele prevăzute în literatura de specialitate consultată, descriind un ritm foarte bun de creştere.

Cuvinte cheie: Polyodon spathula, creştere, bazin, policultură