Aurelia Nica

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ASSESSMENT STUDY ABOUT EFFECT OF VITAMIN E ON GROWTH OF JAPANESE ORNAMENTAL CARP

Aurelia Nica, I. Vasilean, Luiza Florea

Abstract
    This study was conducted to determine the effect of dietary level of vitamin E on growth performance of ornamental Japanese carp Cyprinus carpio. The experiment was carried out with four experimental variants carp in duplicate aquaria for 102 days. In V1 variant was used a comercial diet with 240 mg vit E/kg. In other variants, basal diet was supplemented with 100, 200 and 300 mg vitamin E / kg (variant 2 - V2, 3 - V3 and 4 - V4). Within the experimental period, the fishes were fed 3 times a day manually at initially rate of 10% of their body weight and then progressively decreasing. All fish from each replicate were weighed at the beginning and every two weeks until the end of the experiment. The effects of feeding through E vitamin in different proportions on the parameters such as growth in view of live weight, survival rate, feed conversion, specific growth rate, protein efficacy for the ornamental carp were studied. The best results regarding growth were obtain in V1 and V2 variants in which was used 240 and 340 mg / kg diet respectively of vitamin E.

Key words: ornamental carp, vitamin E, weight gain, feed conversion ratio, specific growth rate


STUDIU DE EVALUARE PRIVIND EFECTUL VITAMINEI E ASUPRA PERFORMANŢEI DE CREŞTERE LA CRAPUL ORNAMENTAL JAPONEZ

Aurelia Nica, I. Vasilean, Luiza Florea

Rezumat
    Acest studiu a fost efectuat pentru a determina efectul concentraţiei de vitamina E asupra performanţei de creştere la crapul ornamental japonez (Cyprinus carpio). Experimentul a fost realizat cu patru variante experimentale, cu duplicat, pe o durată de 102 zile. In varianta V1 s-a utilizat o dietă comercială cu un conţinut de 240 mg vit E/kg. In celelalte variante, dieta de bază a fost suplimentată cu 100, 200 şi respectiv 300 mg vitamina E / kg (varianta 2 - V2, 3 - V3 si 4 - V4). In cadrul perioadei experimentale, peştii au fost hrăniţi de 3 ori pe zi, manual, cu un procent iniţial de 10% din greutatea corpului care a scăzut progresiv. Peştii din fiecare acvariu au fost cântăriţi la începutul şi la fiecare două săptămâni până la sfârşitul experimentului. Au fost studiate efectele diferitelor concentraţii de vitamina E asupra creşterii prin următorii indicatori: greutate, supravieţuire, factorul de conversie a hranei, rata specifică de creştere şi coeficientul de eficienta proteica. Cele mai bune rezultate privind creşterea s-au obţinut în variantele V1 si V2 în care s-au utilizat 240 şi respectiv 340 mg vitaminaE/kg furaj.

Cuvinte cheie: crap ornamental, vitamina E, spor de creştere, coeficient de conversie a hranei, rata specifică de creştere