Angelica Docan

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


HEMATOLOGICAL PROFILES OF MATURE ACIPENSER STELLATUS FROM DANUBE RIVER DURING SPRING SEASON

Angelica Docan, Lorena Dediu, Iulia Grecu, V. Cristea, Marilena Maereanu

Abstract
    In the Danube River, the stellate sturgeon population has declined dramatically from a numeric perspective. The screening of hematological parameters is regarded as a useful tool for assessing the health status of fish species. The objective of the study was to analyzing the parameters in the blood of genitors of the A. stellatus fishing for assessing the health status. Individual A. stellatus were anesthetized with MS222 and 3 ml of blood was sampling and analyzed with routine method used in fish hematology. Was determined: red blood cell counts (RBCc, x 106/µl), the hematocrit (PCV, %), the leukocrit (LK) and hemoglobin concentrations (gl/dl). Using standard formulas the red blood indices were computed: the mean corpuscular volume (MCV), the mean corpuscular haemoglobin (MCH) and the mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC). According to the present results, hematological values in males and females were: PVC 35,80 and 31,73 %, RBC count 1, 36 and 1,05 x 106/ L, hemoglobin 9.97 and 9.41 g dl-1, MCV 266,93.76 and 305.47 fL, MCH 74,33 and 89.98 pg, MCHC 27,83 and 30.55 g dl-1. The hematological values reported in this paper will be used as reference for monitoring of physiological and health status of A. stellatus from the Danube river.

Key words: Acipenser stellatus, mature sturgeon, hematological parameters, Danube River


PROFILUL HEMATOLOGIC AL GENITORILOR DE PĂSTRUGĂ (ACIPENSER STELLATUS, PALLAS, 1771) DIN DUNĂRE ÎN TIMPUL PRIMĂVERII

Angelica Docan, Lorena Dediu, Iulia Grecu, V. Cristea, Marilena Maereanu

Rezumat
    Populaţia de păstrugă din Dunăre a înregistrat o reducere dramatică din punct de vedere numeric. Scriningul parametrilor hematologici reprezintă un instrument util pentru evaluarea stării de sănătate a peştilor. Prezentul studiu a avut drept obiectiv analiza parametrilor hematologici ai genitorilor de A. stellatus din Dunăre, pentru evaluarea stării de sănătate. Genitorii de păstrugă au fost anesteziaţi individual cu MS222 şi s-au prelevat câte 3 ml de sânge care au fost analizate prin metode clasice folosite în hematologia peştilor. Astfel, s-a determinat: numărul de eritrocite (Nr. Er. x 106/µl), hematocritul (Ht, %), concentraţia de hemoglobină (gl/dl) şi cu ajutorul acestor indicatori, folosind formule standard, s-au calculat următorii parametri: Volumul eritrocitar mediu (VEM), hemoglobina eritrocitară medie (HEM) şi concentraţia de hemoglobin eritrocitară medie (CHEM). Conform rezultatelor obţinute, valorile hematologice la masculii şi femelele de păstrugă au fost: PVC 35,80 şi 31,73 %, numărului de eritrocite 1,36 şi 1,05 x 106 / l , hemoglobina 9,97 şi 9.41 g dl-1, MCV 266,93 şi 305.47 fL, MCH 74,33 şi 89,98 pg, CHEM 27,83 şi 30.55 g dl-1. Valorile parametrilor hematologici raportate în această lucrare vor putea fi utilizate ca referinţă pentru monitorizarea stării fiziologice şi de sănătate a genitorilor de A. Stellatus proveniţi din Dunăre.

Cuvinte cheie: Acipenser stellatus, sturioni maturi, parametri hematologici, râul Dunăre