AncuŢa Elena Prisacaru

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional
Arhivă » Vol. 62 (19) » Ancuţa Elena Prisacaru


EFFECTS OF AGE, SEX AND BREED ON BIOCHEMICAL BLOOD PARAMETERS OF CATTLE AT SLAUGHTERHOUSE

Ancuţa Elena Prisacaru

Abstract
    The aim of this study was comparison of blood biochemical parameters according to age, sex and breed in cattle. Blood samples from 33 Fleckvieh, Pinzgauer and Black Spotted Romanian breed at different age (less and more than 2 years), sex (male and female) were taken, transported to the analyzing laboratory, serum was obtained and analyzed with "Accent 200" blood analyzer. The biochemical parameters analysis (total protein, albumin, triglycerides, cholesterol, glucose, uric acid, urea, amylase, aspartate transaminase, alanine amino transferase, alkali phosphatase, calcium, inorganic phosphorus, magnesium and iron) leads to the metabolic and functional interpretation of the physiological status before slaughter with consequences on meat quality. The values obtained were statistically analyzed; the mean and standard deviations were calculated. The obtained results lead to a biochemical characterization of the blood biochemical indicators, highlighting the differences between the breed groups and allow the possibility of metabolic status interpretation through the presented values dynamic.

Key words: cattle, blood biochemistry, age, sex, breed


EFECTUL VÂRSTEI, SEXULUI ŞI RASEI ASUPRA VALORILOR BIOCHIMIEI SANGVINE LA VACI ÎN ABATOR

Ancuţa Elena Prisacaru

Rezumat
    Scopul acestui studiu a fost compararea parametrilor biochimiei sagvine în funcţie de vârstă, sex şi rasă la vaci. Au fost prelevate probe sangine de la 33 de vaci din rasele Bălţată austriacă, Pinzgau şi Bălţată cu negru românească de diferite vârste (mai puţin şi peste 2 ani), sex (masculi şi femele), transportate la loborator şi analizate cu analizorul sangvin "Accent 200". Analiza parametrilor biochimici (proteine totale, albumină, trigliceride, colesterol, glucoză, acid uric, amilază, aspartat aminotransferază, alaninamino transferază, alcalin fosfatază, calcium fosfor anorganic, magneziu şi fier) a condus la interpretarea metabolică şi fucnţională a statusului fiziologic antesacrificare cu consecinţe asupra calităţii cărnii. Valorile obţinute au fost analizate statistic; media şi deviaţia standard a mediei au fost calculate. Rezultatele obţinute au caracerizat indicatorii sagvini din punct de vedere biochimic, indicând diferenţe între grupurile luate în studiu şi au permis interpretarea statusului metabolic prin dinamica valorilor prezentate.

Cuvinte cheie: vaci, biochimie sangvinp, vârstă, sex, rasă