Alina Antache

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE SYNERGISTIC INFLUENCE OF THYMUS VULGARIS AND VITAMIN E ON GROWTH
PERFORMANCE AND OXIDATIVE STRESS AT OREOCHROMIS NILOTICUS SPECIES

Alina Antache, V. Cristea, Iulia Grecu, Mirela Creţu

Abstract
    The aim of this research was to evaluate the influence of thyme and vitamin E on growth performance indicators, biochemical composition of meat and oxidative stress at Oreochromis niloticus species, reared in a recirculating aquaculture system. The experiment was conducted in duplicate, for one month. The experimental variants were: V1 - 1% thyme (Thymus vulgaris)/kg feed and V2 - 1% thyme/kg feed supplemented with 500 mg vitamin E/kg feed. Fish were fed with SOPROFISH pelleted feed, with 38% crude protein. At the end of the experiment, the results showed that in V2 variantwere recorded the best values of SGR (0.65 %/day) and FCR (1.42 g feed/g biomass gain). Regarding the biochemical composition of meat, significant differences were recorded only in case of fat content (p=0.03; p<0.05). In terms of oxidative stress, was observed a decrease in lipid peroxidation (MDA-malondialdehyde) in V2 variant, significant differences (p<0.05; p=0.01) were obtained only in case of bloodplasma. But, the increase of total antioxidant capacity (TAC) was registeredin V1 variant at the level of bloodplasma, muscle tissue, liver and gut. In conclusion, the research shows that the administration of thyme (1%/kg feed) in combination with vitamin E (500mg/kg feed) has a synergistic effect on growth performance indicators and lipid peroxidation, at Nile tilapia.

Key words: thyme, vitamin E, growth performance, Oreochromis niloticus, aquaculture system


INFLUENŢA SINERGICĂ A CIMBRULUI (THYMUS VULGARIS) ŞI A VITAMINEI E ASUPRA
PERFORMANŢEI DE CREŞTERE ŞI STRESULUI OXIDATIV LA SPECIA OREOCHROMIS NILOTICUS

Alina Antache, V. Cristea, Iulia Grecu, Mirela Creţu

Rezumat
    Scopul acestei cercetări a fost de a evalua influenţa sinergică a cimbrului şi a vitaminei E asupra indicatorilor de performanţă a creşterii, compoziţiei biochimice a cărnii şi asupra stresului oxidativ la specia Oreochromis niloticus, crescută într-un sistem recirculant de acvacultură. Experimentul s-a desfăşurat timp de o lună, în duplicat. Variantele experimentale au fost: V1 - 1% cimbru (Thymus vulgaris)/kg hrană şi V2 - 1% cimbru suplimentat cu 500mg vitamina E/kg hrană. Peştii au fost hrăniţi cu furajul granulat de tip SOPROFISH, cu un conţinut de 38% proteină brută. La sfârşitul experimentului, rezultatele au arătat faptul că în varianta V2 s-a înregistrat cea mai bună valoare a SGR-ului (0.65 %/zi) şi a FCR-ului (1.42 g hrană/g spor de creştere). Referitor la compoziţia biochimică a cărnii de peşte, s-au obţinut diferenţe semnificative doar în cazul conţinutului procentual de lipide (p=0.03; p<0.05). În ceea ce priveşte stresul oxidativ s-a observat o reducere a indicelui de peroxidare lipidică (MDA-malondialdehida) în varianta V2, diferenţe semnificative (p<0.05; p=0.01) s-au înregistrat doar la nivelul plasmei sanguine. Dar, valorile cele mai mari ale capacităţii antioxidante totale, obţinute la nivelul plasmei sanguine, ţesutului muscular, ficatului şi intestinului, s-au înregistrat în varianta în care s-a administrat doar cimbru (V1). În concluzie, cercetarea experimentală a arătat faptul că suplimentarea dietei cu cimbru (1%) în combinaţie cu vitamina E (500mg/kg hrană) a prezentat un efect sinergic asupra indicatorilor de performanţă a creşterii şi peroxidării lipide la specia Oreochromis niloticus.

Cuvinte cheie: cimbru, vitamina E, performanţa creşterii, Oreochromis niloticus, sistem recirculant de acvacultură