Lovita Adriani

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PROFIL Serum Glutamate Oxaloacetat Transaminase (SGOT) and Glutamate Pyruvate Transaminase (SGPT) LEVEL OF BROILER THAT WAS GIVEN NONI JUICE (Morinda citrifolia) AND PALM SUGAR
(Arenga piata)

Lovita Adriani, Ana Rochana, An-An Yulianti, Andi Mushawwir, Nenden Indrayani

Abstract
    Bioactive compounds in noni fruit is proxeronine and proxeronase enzyme, can protect body cells from damage and enhance cell function, also can be used to protecting liver cell, and other compounds such as antioxidants and terpenes The Palm sugar as a source of energy.
    The study aimed to compare using Noni juice and Palm sugar on Serum Glutamate Oxaloacetat Transaminase (SGOT) and Glutamate Pyruvate Transaminase (SGPT) levels. Research involved 100 broiler chickens by using a Completely Randomized Design. Treatments were: ration without Palm Sugar (R0) and 3 rations which contained Noni juice and Palm Sugar at different levels, which were R1 (Palm Sugar 2% + Noni Juice 0.3%;), R2 (Palm Sugar 3% + Noni Juice 0.3%), and R3 Palm Sugar 4% + Noni Juice 0.3%), each treatment was repeated 5 times, reared up to 4 weeks of age. Water were given ad libitum to all group. After four weeks, each group was observed level SGOT and SGPT. Result showed no significant difference using 3% NJ and 0.3% PS (R3) on SGPT level (p>0.05), but tend to decrease until 25.94% (from 234,67 U/L to 186.33, U/L), compare to control, and R1 dan R2 gaves the same respons with control. On the other hand, there were no significant (p>0.05) difference found at all treatment on SGOT level, so the conclusion is using palm sugar and Noni juice can improve SGOT and SGPT level.

Key words: Noni juice (Morinda citrifolia), Palm Sugar (Arenga piata), SGOT, SGPT, Broiler


NIVELUL DE Glutamat-Oxaloacetat Transaminază Serică (GOTS) şi Glutamat-Piruvat Transaminază Serică (GPTS) LA PUII BROILER CĂRORA LI S-A ADMINISTRAT SUC DE NONI (Morinda citrifolia) ŞI ZAHĂR DE PALMIER (Arenga piata)

Lovita Adriani, Ana Rochana, An-An Yulianti, Andi Mushawwir, Nenden Indrayani

Rezumat
    Compuşii bioactivi din fructele de noni - proxeronina şi proxeronaza - pot proteja în general celulele organismului şi îmbunătăţi funcţia celulară, şi în special oferă protecţie celulelor hepatice. Pe lângă bogăţia în compuşi activi de tipul antioxidanţilor şi terpenelor, zahărul de palmier poate fi utilizat în alimentaţia animalelor ca sursă de energie.
    Studiul a intenţionat să efectueze o comparaţie între efectele utilizării sucului de noni şi a zahărului de palmier asupra nivelurilor de Glutamat Oxaloacetat Transaminază Serică (GOTS) şi de Glutamat Piruvat Transaminază Serică (GPTS). Cercetările au utilizat 100 de pui broiler într-o schemă experimentală complet aleatorie. Loturile au fost structurate astfel: hrană fără zahăr de palmier (R0) şi 3 tipuri de hrană care au conţinut suc de noni şi zahăr de palmier în diferite niveluri de includere, respectiv: R1 (zahăr de palmier 2% + suc de noni 0.3%); R2 (zahăr de palmier 3% + suc de noni 0.3%) şi R3 (zahăr de palmier 4% + suc de noni 0.3%). Fiecare lot a fost replicat de 5 ori, iar puii au fost crescuţi până la vârsta de 4 săptămâni. Adăparea s-a făcut ad-libitum. După 4 săptămâni, fiecare grup a fost analizat pentru nivelurile de GOTS şi GPTS. Rezultatele au fost considerate nesemnificative pentru lotul R3, asupra nivelului de GPTS (p>0.05), dar a descrescut cu 25.94% (de la 234,67 U/L la 186.33, U/L), comparativ cu lotul de control în timp ce loturile R1 şi R2 au provocat răspunsuri identice ca în cazul lotului de control. Pe de altă parte, nu s-au înregistrat diferenţe semnificative privind nivelurile de GOTS (p>0.05). În concluzie, se poate considera că utilizarea zahărului de palmier şi a sucului noni poate îmbunătăţi nivelurile de GOTS şi GOTP.

Cuvinte cheie: Suc de Noni (Morinda citrifolia), palmier de zahăr (Arenga piata), GOTS, GPTS, broiler