Adina Popescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PRELIMINARY ASPECTS OF DIVERSITY PLANKTON THE SALT LAKE, BRAILA COUNTY

Adina Popescu, Daniela Ibanescu

Abstract
    Salt Lake, located 16 m above sea level, is an old course of Danube, now stuck in the south of county of Braila. The biological samples were collected in May 2013 from four points, denoted by S1, S2 (in the climatic health resort) and S3, S4 (in the sources). The plankton analysis was performed using stereomicroscope, using an extensive literature (key determinations, atlases etc.). For the structural characterization of biological samples, in a quantitative perspective, were especially calculated the following parameters: number density, numerical abundance. The diversity analysis of biological samples was quantified using Shannon-Wiener index (HS). The phytoplankton is represented by plants that have a simple organization: Cyanophyceae, Bacillariophyceae, and Chlorophyceae, which can withstand unfavorable conditions of life. A total of 13 species of phytoplankton have been identified in the four stations studied. From a quantitative perspective, Bacillariophiceae dominated them, accounting for 59.74-69.49%, followed by Cyanophyceae accounting for 30.51-36.71% and Chlorophyceae accounting for 0-6.49%. The zooplankton is represented by a crustacean Artemia salina. The number of individuals located in different ontogenetic stages preadulte generally exceeded 10-20 times the number of adult individuals of Artemia salina. The Shannon-Wiener index values in the analyzed stations were comparable. The plankton of the Salt Lake is poor in species.

Key words: Salt Lake, plankton, species, diversity


ASPECTE PRELIMINARE PRIVIND DIVERSITATEA PLANCTONULUI DIN LACUL SĂRAT, JUDEŢUL BRĂILA

Adina Popescu, Daniela Ibanescu

Rezumat
    Lacul Sărat, amplasat la 16 m peste nivelul mării, este un vechi curs al Dunării, blocat acum, situat în sudul municipiului Brăila. Probele biologice au fost colectate in luna mai 2013, din patru puncte, notate cu S1, S2 (in zona Statiunii Balneoclimaterica) si S3, S4 (in zona izvoarelor). Analiza planctonului s-a realizat cu ajutorul stereomicroscopului, utilizând o bogată literatură de specialitate (chei de determinări, atlase etc.). Pentru caracterizarea structurala a probelor biologice, din punct de vedere cantitativ, s-a calculat in special urmatorii parametrii: densitatea numerica, abundenta numerica. Analiza diversitatii probelor biologice a fost analizata prin itermediul indicelui Shannon-Wiener (HS). Fitoplanctonul este reprezentat de plante ce au o organizaţie simplă: Cyanophyceae, Bacillariophyceae, Chlorophyceae, ce pot suporta condiţii vitrege de viaţă. Au fost identificate în total 13 specii fitoplanctonice în cele doua statii studiate. Din punct de vedere cantitativ au dominant Bacillariophiceae-le cu o pondere de 59.74-69.49%, urmate de Cyanophyceae cu o pondere de 30.51-36.71% si Chlorophyceae cu o pondere de 0-6.49%. Zooplancton este reprezentat de un crustaceu Artemia salina. Numărul indivizilor aflaţi în diferite stadii ontogenetice preadulte, în general, a depasit de 10-20 ori numărul indivizilor adulţi de Artemia salina. Valorile indecelui S-W, in statiile analizate au fost comparabile. Planctonul Lacului Sărat este foarte sărac în specii.

Cuvinte cheie: Lacul Sarat, plancton, diversitate, specii