V. Ujică

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESULTS REGARDING THE STUDY OF REPRODUCTION INDEXES AT ROMANIAN BLACK PIED COW POPULATION BELONGING TO A.G.C.T.R.

V. Ujică, V. Maciuc, C.E. Nistor, V. Băcilă, I. Nistor, S. Olaru

Abstract
   On a population of 4487 BNR cows, from 17 counties belonging to A.G.C.T.R. (General Association of Romanian Cattle Breeders) were evaluated the main reproductive indicators on the basis of data from official control in farms.
   Were evaluated the following indicators: age at first calving (VP), number of artificial inseminations for one gestation, duration of gestation, service-period, mammary repose and calving interval (CI).
   From analysis of mean values could be observed that mean age at first calving was in 29.57 days, analysed population having precocity under the standard of Friesian breed. Number of inseminations for one gestation was 1.83 i.a., at the farms level being recorded an efficient management of frozen seminal material.
   Reproduction indicators: CI, SP, RM and DG, had mean values which prove that reproduction function was well technically managed, in each year obtaining one calf from each cow.

Key words: reproduction indexes, cows, management, technologic factors


REZULTATE PRIVIND STUDIUL INDICILOR DE REPRODUCŢIE LA POPULAŢIA DE TAURINE BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ APARŢINÂND AGCTR

V. Ujică, V. Maciuc, C.E. Nistor, V. Băcilă, I. Nistor, S. Olaru

Rezumat
   Pe o populaţie de 4487 vaci BNR, din 17 judeţe aparţinând AGCTR au fost evaluaţi principalii indici de reproducţie pe baza datelor controlului oficial din ferme.
   Au fost analizaţi indicii: vârsta la prima fătare (VP), numărul de însămânţări artificiale pentru o gestaţie, durata gestaţiei, service-periodul, repausul mamar şi intervalul între fătări (CI).
   Din analiza valorilor medii se constată că vârsta medie la prima fătare a fost de 29,57 zile, populaţia analizată având o precocitate sub standardul rasei Friză. Numărul de însămânţări pentru o gestaţie a fost de 1,83 i.a., la nivelul fermelor înregistrându-se o gestionare eficientă a materialului seminal congelat.
   Indicii de reproducţie: CI, SP, RM şi DG, au valori medii care dovedesc că funcţia de reproducţie a fost bine controlată tehnic, obţinându-se anual câte un viţel de la fiecare vacă.

Cuvinte cheie: indici de reproducţie, vaci, management, factori tehnologici