Maria Bologa

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE ASSESSMENT OF NITRITE AND NITRATE CONTENT IN MIXED FEEDS AND EGGS IN RELATION TO THE PRODUCTION SYSTEMS (ORGANIC VS. CONVENTIONAL)

Maria Bologa, I.M. Pop, Aida Albu

Abstract
   The aim of this paper was the assessment of nitrate (NO3-) and nitrite (NO2-) content in the mixed feeds and eggs from two different production systems (organic and conventional). Were analyzed 40 samples of mixed feed and lay eggs from Brown hybrid at the age of 27 weeks in two units in Romania.
   Sampling and the preparation of samples were performed in compliance with the rules of the standards in force in Romania and harmonized with EU legislation (SR 13175:1993); the method for the determination used was spectrophotocolorimetry method (UVmini 1240 SHIMADZU).
   Analysis of mixed feed samples revealed statistically significant differences (p≥0.05) between the two systems (organic vs. conventional) for the nitrate content but significantly distinct (p≤0.01) for nitrite content (0.49 vs. 1.71 ppm relative to a feed with a moisture content of 12%), values well below the maximum allowable 15 ppm provided by legislation in Romania.
   In the case of the nitrate content of analyzed eggs, there were distinctly significant differences (p≤0.01) for whites samples (0.83 vs. 2.65 ppm fresh product) and mixtures samples (0.18 vs. 0.15 ppm fresh product) and statistically insignificant (p≥0.05) for yolk samples.
   In the case of nitrite content of eggs from the two production systems were very significant differences (p≤0.001) (0.16 ÷ 0.27 ppm vs.0.06 ÷ 0.22 ppm fresh product).
   Higher values of nitrite in eggs from organic systems may be due to access of poultry on grassy paddock and additional consumption of green fodder, its analysis revealed an average of 0.83 ppm at 12% moisture feed.

Key words: nitrate, nitrite, mixed feeds, eggs, organic, conventional


EVALUAREA CONŢINUTULUI DE NITRAŢI ŞI NITRIŢI DIN NUTREŢURI COMBINATE ŞI OUĂ ÎN RELAŢIE CU SISTEMUL DE PRODUCŢIE (ECOLOGIC VS. CONVENŢIONAL)

Maria Bologa, I.M. Pop, Aida Albu

Rezumat
   Scopul cercetării a fost evaluarea conţinutul de nitraţi (NO3-) şi nitriţi (NO2-) din nutreţuri combinate şi ouă provenite din două sisteme diferite de producţie (ecologic şi convenţional). Au fost analizate 40 de probe de nutreţuri combinate şi ouă provenite de la hibrizi ouători de tip Brown la vârsta de 27 săptămâni din două unităţi din România.
   Prelevarea şi pregătirea probelor s-au efectuat cu respectarea normelor prevăzute în standardele în vigoare din România şi armonizate cu legislaţia UE (SR 13175:1993); metoda de determinare folosită a fost spectrofotocolorimetria (UVmini 1240 SHIMADZU).
   Analiza nutreţurilor combinate prelevate a evidenţiat diferenţe nesemnificative statistic (p≥0,05) dintre cele două sisteme (ecologic vs. convenţional) în cazul conţinutului în nitraţi dar distinct semnificative (p≤0,01) în cazul conţinutului de nitriţi (0,49 vs.1,71 ppm la 12 % umiditate nutreţ), valori situate mult sub limita maximă admisibilă de 15 ppm prevăzută de legislaţia în vigoare din România.
   În cazul conţinutului de nitraţi din ouăle analizate, s-au înregistrat diferenţe distinct semnificative (p≤0,01) pentru probele de albuş (0,83 vs.2,65 ppm produs proaspăt) şi melanj (0,18 vs.0,15 ppm produs proaspăt) şi nesemnificativ statistic (p≥0,05) pentru probele de gălbenuş. În cazul conţinutului de nitriţi din ouăle provenite din cele două sisteme de producţie au fost evidenţiate diferenţe foarte semnificative (p≤0,001) (0,16÷0,27 ppm produs proaspăt vs. 0,06÷0,22 ppm produs proaspăt).
   Valorile mai mari ale conţinutului de nitriţi din ouăle provenite din sistemul ecologic poate fi datorată accesului păsărilor la padocul înierbat şi consumul suplimentar de nutreţ verde, analiza acestuia a evidenţiat un conţinut de 0,83 ppm la 12 % umiditate nutreţ

Cuvinte cheie: nitraţi, nitriţi, nutreţ combinat, ou, organic, convenţional