MĂdĂlina Iuliana Iordache

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING THE INFLUENCE OF REARING CONDITIONS ON GLYCOGEN QUANTITY AT RAINBOW AND BROOK TROUT BREEDS REARED IN CHEITA TROUT FARM FROM NEAMT COUNTY, ROMANIA

Mădălina Iuliana Iordache, E. Ungureanu, E. Măgdici, C.E. Nistor, I.B. Pagu, B. Păsărin

Abstract
   The current paper aimed to study the influence of artificial rearing conditions on glycogen quantity for two trout breeds - rainbow trout (Oncorhynchus mykiss - Walbaum, 1792) and brook trout (Salvelinus fontinalis - Richardson, 1836), analysing 40 individuals, 20 individuals from each breed, belonging to Cheita trout farm from Neamt County. The current research is a part of an ample study designed to enlighten the differences of nutritional value for human consumption of trout meat reared in natural and artificial conditions. Trout represent also an important source of carbohydrates, through its reserves of hepatic and muscular glycogen. Glycogen is synthesised in animal organism by the mono-carbohydrates supplied by food, and in the case of an insufficient contribution of alimentary carbohydrates, it is formed from the resulted products of lipids and proteins catabolism. The obtained data resulted at the end of effectuated analysis on hepatic tissue record mean values of 2.325±0.892 g/100g for rainbow trout and of 3.832±0.450 g/100g for brook trout. In the case of muscular tissue were recorded mean values of 0.098±0.016 g/100g for rainbow trout and 0.130±0.044 g/100g for brook trout. Non-uniformity of biological material as regarding the corporal development and implicit of the tracked carbohydrates parameters have a great influence on the results, increasing in a considerable way their variability degree.

Key words: hepatic glycogen, muscular glycogen, Oncorhynchus mykiss, Salvelinus fontinalis


CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA CONDIŢIILOR DE CREŞTERE ASUPRA CANTITĂŢII DE GLICOGEN LA SPECIILE DE PĂSTRĂVUL CURCUBEU ŞI FÂNTÂNEL, CRESCUTE ÎN EXPLOATAŢIA SALMONICOLĂ CHEIŢA DIN JUDEŢUL NEAMŢ

Mădălina Iuliana Iordache, E. Ungureanu, E. Măgdici, C.E. Nistor, I.B. Pagu, B. Păsărin

Rezumat
   Lucrarea de faţă are ca scop studierea influenţei condiţiilor artificiale de creştere asupra cantităţii de glicogen la două specii de păstrăv - păstrăvul curcubeu (Oncorhynchus mykiss - Walbaum, 1792) şi păstrăvul fântânel (Salvelinus fontinalis - Richardson, 1836), analizându-se 40 de exemplare, câte 20 exemplare pe fiecare specie, aparţinând păstrăvăriei Chieţa din judeţul Neamţ. Prezenta cercetare este parte a unui studiu mai amplu menit să evidenţieze diferenţele de valoare nutriţională pentru alimentaţia umană a cărnii de păstrăv nativ şi crescut artificial. Păstrăvul reprezintă şi o sursă importantă de glucide, prin rezervele de glicogen hepatic şi muscular. Glicogenul se sintetizează în organismul animal din monoglucidele furnizate de hrană, iar în cazul unui aport insuficient de glucide alimentare, el se formează din produşii rezultaţi în catabolismul lipidelor şi proteinelor. Datele obţinute în urma analizelor efectuate pe ţesutul hepatic înregistrează valori medii de 2.325±0.892 g/100g pentru păstrăvul curcubeu şi de 3.832±0.450 g/100g pentru păstrăvul fântânel. În cazul ţesutului muscular s-au înregistrat valorii medii de 0.098±0.016 g/100g pentru păstrăvul curcubeu şi de 0.130±0.044 g/100g pentru păstrăvul fântânel. Neuniformitatea materialului biologic în ceea ce priveşte dezvoltarea corporală şi, implicit a parametrilor glucidici urmăriţi îşi pun amprenta asupra rezultatelor, mărindu-le considerabil gradul de variabilitate.

Cuvinte cheie: glicogen hepatic, glicogen muscular, Oncorhynchus mykiss, Salvelinus fontinalis