M.G. Usturoi

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EFFECT OF STORAGE CONDITIONS ON THE DYNAMICS OF TABLE EGGS PHYSICAL TRAITS

M.G. Usturoi, R.M. Radu-Rusu, Roxana Gavril

Abstract
   The research focused on the influence exerted by the storage conditions of table eggs on their physical quality traits. Four groups of eggs were set up (150 eggs/group), submitted to storage throughout 40 days, under different microclimate parameters (Lc=4oC and 90% relative moisture-RM; L-1=10oC and 80% RM; L-2 =15oC and 70% RM; L-3=25-30oC and 45% RM). At the end of the storage period, the lowest proportions of physical parameters depreciations were observed after refrigeration (Lc group) (1.11% for the weight; 1.17% for the specific gravity; 4.61% for the albumen index; 7.88% for the yolk index and 3.95% for the Haugh index. In the other groups, which simulated the storage conditions used by eggs marketers, freshness lost was directly proportional with the provided parameters values; thus, after 40 days of storage, the physical traits presented lower values, compared to the fresh eggs: 1.91-4.49% for the weight, 1.98-4.45% for the specific gravity, 14.13-49.91% for the albumen index, 19.86-50.9% lower for the yolk index and 12.84-26.59% for the Haugh index. The achieved results certify that the storage of table eggs must be carried under refrigeration conditions, at +4oC and 90% relative moisture.

Key words: eggs, quality, storage, conditions


EFECTUL CONDIŢIILOR DE DEPOZITARE ASUPRA EVOLUŢIEI PARAMETRILOR FIZICI DE CALITATE LA OUĂLE DE CONSUM

M.G. Usturoi, R.M. Radu-Rusu, Roxana Gavril

Rezumat
   Cercetările au vizat studierea influenţei exercitate de către condiţiile asigurate pe timpul depozitării ouălor de consum, asupra indicatorilor fizici de calitate. În acest sens, au fost constituite 4 loturi de ouă (150 buc./lot), care au fost supuse operaţiunii de depozitare pe parcursul a 40 zile, la parametri de microclimat diferiţi (Lc=4oC şi 90% UR; L-1=10oC şi 80% UR; L-2 =15oCşi 70% UR; L-3=25-30oC şi 45% UR). La sfârşitul perioadei de depozitare s-a constatat că cele mai reduse proporţii de reducere ale valorilor care definesc indicii fizici de calitate (1,11% pentru greutate; 1,17% pentru greutatea specifică; 4,61% pentru indicele albuşului; 7,88% pentru indicele gălbenuşului şi 3,95% pentru indicele Haugh) au fost înregistrate la ouăle menţinute în condiţii de refrigerare (lotul Lc). În cazul variantelor experimentale la care s-au asigurat condiţiile de depozitare specifice unităţilor de comerţ alimentar, pierderea stării de prospeţime a fost direct proporţională cu nivelul parametrilor de stocare; astfel, după 40 zile de depozitare, nivelul indicatorilor fizici luaţi în studiu au fost mai mici comparativ cu cei specifici ouălor proaspete cu 1,91-4,49% în cazul greutăţii ouălor, cu 1,98-4,45% pentru greutatea specifică, cu 14,13-49,91% pentru indicele albuşului, cu 19,86-50,9% pentru indicele gălbenuşului şi cu 12,84-26,59% pentru indicele Haugh. Rezultatele obţinute certifică faptul că depozitarea ouălor destinate consumului uman trebuie realizată numai în regim de refrigerare, respectiv, la o temperatură de +4oC şi o umiditate relativă a aerului de 90%.

Cuvinte cheie: ouă, calitate, depozitare, condiţii