Il. Mihalache

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CHARACTERISATION OF THE PHYSIOLOGICAL STATUS OF HARE HERDS

Il. Mihalache, M. Munteanu, Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu

Abstract
   The populational decline of hares that come from cynegetic funds in Romania requires a thorough study of physiological status to characterize the environmental impact on herds.
   Modern methods for physiological assessing provides the opportunity for a haematological and biochemical screening of organisms studied. Determinations were made on blood counts coming from healthy animals and also over some individuals suffering from coccidiosis collected from cynegetic funds.
   Biochemical analysis from blood tissue have completed the physiological status, allowing an accurate interpretation of the data obtained.
   The results allowed us to assess the metabolic profile of wild rabbits reared on various cynegetic areas in Romania highlighting the possible nutritional imbalances and metabolic ones or different pathologies.

Key words: hare, physiological status, haematological, biochemical


CARACTERIZAREA STATUSULUI FIZIOLOGIC AL EFECTIVELOR DE IEPURI DE CÂMP

Il. Mihalache, M. Munteanu, Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu

Rezumat
   Declinul populaţional al iepurelui de câmp în fondurile cinegetice din România impune un studiu aprofundat al statusului fiziologic în vederea caracterizării impactului mediului asupra efectivelor.
   Metodele moderne de apreciere fiziologică oferă posibilitatea unui screening hematologic şi biochimic a organismelor luate în studiu. S-au făcut determinări privind hemoleucograma atât a animalelor sănătoase cât şi a unor indivizi bolnavi de coccidioză recoltaţi de pe fondurile de interes cinegetic. Analizele biochimice sangvine au întregit tabloul fiziologic, permiţând o interpretare cât mai corectă a datelor obţinute.
   Rezultatele obţinute ne-au permis evaluarea profilului metabolic al iepurilor sălbatici crescuţi pe diverse areale cinegetice din România evidenţiindu-se eventualele dezechilibre nutriţionale şi metabolice sau stări patologice.

Cuvinte cheie: fiziologic, hematologie, biochimie