Hocine Bensaha

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


FACTORS INFLUENCING THE MILK SECTOR IN A SAHARAN ZONE: THE CASE OF MARKETING IN THE VALLEY OF M'ZAB (ALGERIA)

Hocine Bensaha, Fodil Arbouche

Abstract
   The organization of markets and consumers' behavior can conceal the levers actuated sale to energize the entire dairy industry in Algeria. Like other Saharan regions, in Ghardaia, the creation of processing units, has generated positive farms (cattle, dairy goats and camels) with significant impacts on the local market namely an increase in milk production. The organization of raw milk collection is the weak link and the focal point for the dairy industry by restricting its optimization and its integration over dairy products marketing.

Key words: consumption, milk production, milk collection, marketing channel, Saharan zone


FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ PRODUCŢIA DE LAPTE DINTR-O ZONĂ SAHARIANĂ: STUDIU DE CAZ PENTRU VALEA M'ZAB (ALGERIA)

Hocine Bensaha, Fodil Arbouche

Rezumat
   Organizarea pieţii şi comportamentul consumatorilor pot condudce la creşterea volumului de vânzări pentru întreaga industrie a laptelui din Algeria. Ca şi alte regiuni sahariene, în Ghardaia, înfiinţarea unor unităţi de procesare a laptelui a condus la creearea unor ferme de animale (vaci pentru lapte, capre pentru lapte şi cămile) care au avut un impact semnificativ asupra pieţii locale şi în special asupra creşterii producţiei de lapte. Organizarea colectării laptelui crud este veriga cea mai slabă şi este o prioritate pentru industria laptelui prin optimizarea şi integrarea ei în marketingul produselor lactate.

Cuvinte cheie: consum, producţia de lapte, colectarea laptelui, marketing, zona sahariană