Gabriela TĂrnĂuceanu (FrunzĂ)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


AN INVESTIGATION INTO BIOCHEMICAL PROFILE OF BLOOD HARVESTED FROM RABBITS (BELGIAN GIANT BREED) AND HARES (LEPUS EUROPAEUS PALLAS)

Gabriela Tărnăuceanu (Frunză), Cecilia Pop, P.C. Boişteanu

Abstract
   The purpose of this study was to establish the physiological status of rabbits (Belgian Giant breed) and hares (Lepus Europaeus Pallas) by determining the biochemical profile. To establish the biochemical profile among individuals in the study were determined major metabolic indicators (protein and mineral profile). With automatic biochemical analyzer Accent 200, were determined the main indicators of metabolic profile: total protein, albumin, uric acid, urea, calcium, magnesium and phosphorus. Mean values of the determined biochemical parameters varied for rabbits and hares. After applying statistical analysis has revealed insignificant differences between the sexes at the level of the same species. Following the results of measurements performed in this study were observed normal aspects of biochemical parameters in rabbits from both species (rabbit Belgian Giant and hares Lepus Europaeus Pallas), they were clinically healthy.

Key words: total protein, albumin, urea, calcium, magnesium


STUDIU PRIVIND PROFILUL BIOCHIMIC AL SÂNGELUI RECOLTAT DE LA IEPURII DE CASĂ (RASA URIAŞ BELGIAN) ŞI DE LA IEPURII DE CÂMP (LEPUS EUROPAEUS PALLAS)

Gabriela Tărnăuceanu (Frunză), Cecilia Pop, P.C. Boişteanu

Rezumat
   Scopul acestei lucrări a constat în stabilirea statusului fiziologic al iepurilor de casă (rasa Uriaş Belgian) şi al iepurilor de câmp (Lepus Europaeus Pallas) prin intermediul determinării profilului biochimic. Pentru stabilirea profilului biochimic la indivizii luaţi în studiu s-au determinat principalii indicatori metabolici (profilul proteic şi mineral). Cu ajutorul analizatorului biochimic automat Accent 200, s-au determinat principalii indicatori de profil metabolic: proteinele totale, albumina, acidul uric, ureea, calciu, magneziu şi fosfor. Valorile medii ale parametrilor biochimici determinaţi au oscilat pentru iepurii de casă şi iepurii de câmp. În urma aplicării analizei statistice s-au evidenţiat diferenţe nesemnificative între sexe la nivelul aceleiaşi specii. Ca urmare a rezultatelor obţinute în urma determinărilor efectuate în acest studiu, s-au observat aspecte normale ale parametrilor biochimici, iepurii proveniţi de la ambele specii (iepuri de casă, Uriaş Belgian şi iepuri de câmp, Lepus Europaeus Pallas), fiind clinic sănătoşi.

Cuvinte cheie: proteinele totale, albumina, ureea, calciu, magneziu