Gabriela TĂrnĂuceanu (FrunzĂ)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE ASSESSMENT OF PHYSIOLOGICAL STATUS OF THE RABBITS (BELGIAN GIANT BREED) AND HARES (LEPUS EUROPAEUS PALLAS) BY COMPARATIVE CHARACTERIZATION OF HAEMATOLOGICAL PROFILE

Gabriela Tărnăuceanu (Frunză), Cecilia Pop, P.C. Boişteanu

Abstract
   The purpose of this research was to establish the physiological status of rabbits (Belgian Giant breed) and (Lepus Europaeus Pallas) by determining hematological profile (this has been achieved comparative by gender). Characterization of blood parameters was performed using an automated hematology analyzer, ABX Micros ABC VET. For this purpose were determined: the number of - leukocyte-white blood cells (WBC), erythrocyte- red blood cell counts (RBC); the total amount of hemoglobin in blood (HGB); percentage of red blood cells (hematocrit) (HCT); the average blood volume (MCV)-the size of red blood cells; average globular hemoglobin (MCH); mean hemoglobin concentration (MCHC) and platelet count (PLT). The highest average white blood cells (WBC) was observed in rabbit females (6.35x103/mm3) and the lowest in hare males (4.65x103/mm3). The highest values of erythrocytes (RBC) was observed for Lepus Europaeus Pallas (females (11.25x106/mm3) and males (10.24x106/mm3)), and the lowest for Belgian Giant breed rabbits (females (6.01x106/mm3) and males (6.57x106/mm3)). For platelet count (PLT), were determined the highest values for hare females 533.41x103/mm3, 379x103/mm3 for rabbit males. Rabbit females and hares males had relatively similar mean values (344.38x103/mm3 and 341.40x103/mm3). Determine blood parameters showed significant variations in their average between the species studied, but were within the range observed in other studies.

Key words: rabbit, hare, hemoglobin, leukocytes, thrombocytes


APRECIEREA STATUSULUI FIZIOLOGIC LA IEPURII DE CASĂ (RASA URIAŞ BELGIAN) ŞI LA IEPURII DE CÂMP (LEPUS EUROPAEUS PALLAS) PRIN CARACTERIZAREA COMPARATIVĂ A PROFILULUI HEMATOLOGIC

Gabriela Tărnăuceanu (Frunză), Cecilia Pop, P.C. Boişteanu

Rezumat
   Scopul acestei cercetări a constat în stabilirea statusului fiziologic al iepurilor de casă (rasa Uriaş Belgian) şi al iepurilor de câmp (Lepus Europaeus Pallas) prin intermediul determinării profilului hematologic (acesta s-a realizat comparativ în funcţie de sex). Caracterizarea parametrilor sangvini s-a realizat cu ajutorul unui analizor automat de hematologie, ABX Micros VET ABC. În acest scop s-au determinat: numărul de globule albe din sânge-leucocite (WBC), numărul de globule roşii din sânge-eritrocite (RBC); cantitatea totală de hemoglobină din sânge (HGB); procentul de globule roşii (hematocrit) (HCT); media volumului globulelor (MCV)- mărimea globulelor roşii; media globulară a hemoglobinei (MCH); concentraţia medie a hemoglobinei (MCHC) şi numărul de trombocite (PLT). Valoarea cea mai ridicată a mediei leucocitelor (WBC) a fost observată la iepurii de casă, femele (6,35x103/mm3), iar cea mai scăzută la iepurii de câmp, masculi (4,65x103/mm3). Valorile cele mai ridicate ale eritrocitelor (RBC) s-au observat pentru Lepus Europaeus Pallas (femele (11,25x106/mm3) şi masculii (10,24x106/mm3), iar cele mai scăzute pentru iepurii Uriaş Belgian (femelele (6,01x106/mm3) şi masculi (6,57x106/mm3)). Pentru numărul de trombocite (PLT), s-au întâlnit valorile cele mai ridicate pentru iepurii de câmp, femele, 533,41x103/mm3 şi 379x103/mm3 pentru masculii de casă. Iepurii de casă femele şi masculii de câmp au avut valori medii relativ apropiate (344,38x103/mm3 şi 341,40x103/mm3). Parametrii sangvini determinaţi au evidenţiat variaţii semnificative ale mediilor acestora între speciile luate în studiu, dar s-au încadrat în limitele observate în alte studii de specialitate.

Cuvinte cheie: iepure de casă, iepure de câmp, hemoglobină, leucocite, trombocite