E. Măgdici

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING AGE INFLUENCE ON SLAUGHTERING VALUE AT EUROPEAN CATFISH (SILURUS GLANIS)

E. Măgdici, C.E. Nistor, I.B. Pagu, Mădălina Iordache, A.C. Barbacariu, Aida Albu, G.V. Hoha, B. Păsărin

Abstract
   From economic point of view, a very important role in optimization of production in aquaculture is represented by slaughtering age of the population destined to commercialization. The current paper aims to establish the existent correlation between slaughtering age and participation of cutting regions in composition of total corporal mass for breed Silurus glanis. Experiences were carried out on three batches of European catfish with different ages (2nd summer, 3rd summer and 4th summer), reared in soil basins in extensive system. For feeding, the studied population utilised the natural trophic resources in basins, being composed mainly from fishes which belongs to Cyprinidae family. Environmental growing conditions in rearing system were the ones characteristic for NE area of Romania. Mean weight at slaughtering for first batch (L1) was 890.06 g, for second batch (L2) was 1345.89 g, and 2109.83 g for the third batch (L3). Was studied warm yield in carcass, torso and skinless filet, and also the rate of head, viscera, gills, fins, vertebral column, skin and barbels in composition of total corporal mass. From commercial point of view present interest the muscular tissue which has the highest rate in comparison with other cutting regions, recording values between 41.05 and 50.15%, from total corporal mass. At opposite spleen is situated, these one having the lowest values related to corporal mass, for all three batches.

Key words: slaughtering yield, European catfish, age, corporal mass


CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA VÂRSTEI ASUPRA VALORII DE SACRIFICARE LA SOMNUL EUROPEAN (SILURUS GLANIS)

E. Măgdici, C.E. Nistor, I.B. Pagu, Mădălina Iordache, A.C. Barbacariu, Aida Albu, G.V. Hoha, B. Păsărin

Rezumat
   Din punct de vedere economic, un rol foarte important în optimizarea activităţii de producţie în acvacultură îl deţine vârsta de sacrificare a stocului destinat comercializării. Lucrarea de faţă îşi propune să stabilească corelaţiile existente între vârsta de sacrificare şi participarea porţiunilor tranşate în alcătuirea masei corporale totale pentru specia Silurus glanis. Experienţele au fost efectuate pe trei loturi de somn european cu vârste diferite (vara a II a, vara a III a şi vara a IV a), crescuţi în bazine de pământ în sistem extensiv. În vederea hrănirii, exemplarele luate în studiu au utilizat resursa trofică natură a bazinelor, aceasta fiind constituită în special din peşti ce aparţin familiei Cyprinidae. Condiţiile de mediu aferente sistemului de creştere sunt cele caracteristice NE României. Greutatea medie la sacrificare a primului lot (L1) a fost de 890,06 g, pentru lotul al doilea (L2) de 1345.89 g, şi 2109,83 g la cel de-al treilea lot (L3). S-a urmărit randamentul la cald în carcasă, trunchi şi file fără piele, precum şi ponderea capului, a viscerelor, a branhiilor, a înotătoarelor, a scheletului, a pielii şi a mustăţilor în alcătuirea masei corporale totale. Din punct de vedere strict comercial, din corpul somnului european ne interesează ţesutul muscular care reprezintă proporţia cea mai ridicată în raport cu alte porţiuni tranşate, înregistrând valori cuprinse între 41,05 şi 50,15%, din masa corporală totală. La polul opus se situează splina, aceasta întrunind cele mai mici valori raportate la masa corporală, pentru toate cele trei loturi.

Cuvinte cheie: randament la sacrificare, somn european, vârstă, masă corporală