Cristina Damian

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PHYSICAL PROPERTIES OF MUSTARD SEEDS (SINAPIS ALBA L.)

Cristina Damian

Abstract
   Knowledge of the physical properties of the mustard seeds (Sinapis Alba L.), is necessary for the design of equipment for harvesting, transporting, cleaning, packing, storing, processing, etc., of the seeds. The physical properties of Sinapis Alba L. have been evaluated as a function of moisture range of the seeds. The size and mass increased from 2.8 mm to 3.04 mm and 6.9 g to 7.41 g, respectively, when the moisture content increased from 7% to 15.99%. The bulk density, porosity and angle of repose increased with the increase in the moisture content. The plywood surface offered more frictional resistance than the galvanized iron surface.

Key words: coefficient of friction, Sinapis Alba L., density, moisture content


PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE SEMINŢELOR DE MUŞTAR (SINAPIS ALBA L.)

Cristina Damian

Rezumat
   Cunoaşterea proprietăţilor fizice ale seminţelor de muştar (Sinapis alba L.), este necesară la proiectarea echipamentelor pentru recoltarea, transportul, curăţarea, ambalarea, depozitarea, prelucrarea, etc., a seminţelor. Proprietăţile fizice ale Sinapis alba L. au fost evaluate în funcţie de umiditatea seminţelor. Mărimea şi masa seminţelor au crescut de la 2,8 mm până la 3,04 mm şi 6,9 g la 7,41 g, respectiv, atunci când umiditatea a crescut de la 7% la 15,99%. Densitatea aparentă, porozitatea şi unghiul de repaus au crescut cu creşterea umidităţii. Suprafaţa de lemn a oferit o rezistenţă la frecare mai mare decât suprafaţa de fier galvanizat.

Cuvinte cheie: coeficient de frecare, Sinapis Alba L., densitate, umiditate