C. Pascal

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EVALUATION OF MILK PRODUCTION FOR THE TIGAIE BREED WHICH IS RAISED
IN DIFFERENT TRADITIONAL PARTS OF ROMANIA

C. Pascal, C. Cristian

Abstract
   The purposes of the research were to assess the real potential of the Tigaie breed for milk production and the identification of the improvement ways of the production. The biological material used for evaluation was represented by growing herds which were exploited in three Romanian counties in which the growing of this breed is an action with old traditions. The quantitative milk production was appreciated based on monthly check-ups, the used method was the official one used in Romania and in the UE, named the A4 method. During the lactation more successive check-ups were planed, for equal periods of 30 days, and for determining the total milk production obtained for each period, the Fleishmann method was used. The obtained results after applying successive reviews indicate the existence of obvious differences between the batchs. These differences are significant statistically speaking for p < 5%, the only distinguished exception being of + 0.54 l obtained between Vrancea and Vaslui counties, which is unimportant for the considered significant limit. The completion of the research and the statistical processing of the dates indicate the fact that the Tigaie breed must be subjected to a more extensive program for milk production, aspect which would make it more efficient.

Key words: Romanian sheep, Tigaie, sheep for milk production (milk sheep)


EVALUAREA PRODUCŢIEI DE LAPTE LA RASA TIGAIE AFLATĂ ÎN CREŞTERE
ÎN DIFERITE ZONE TRADIŢIONALE DIN ROMÂNIA

C. Pascal, C. Cristian

Rezumat
   Scopul cercetărilor efectuate a fost de a evalua potenţialul real al rasei Ţigaie în ceea ce priveşte producţia de lapte şi identificarea căilor de ameliorare a acestei producţii. Materialul biologic supus evaluarilor a fost reprezentat de turmele aflate în creştere şi exploatare în trei judeţe din Romania în care creşterea acestei rase este o activitate cu vechi tradiţii. Producţia cantitativă de lapte a fost apreciată pe baza efectuării controalelor lunare, metoda aplicată fiind cea oficială în Romania şi UE, respectiv metoda A4. Pe durata lactaţiei au fost planificate mai multe controale sucesive, la intervale egale de 30 zile, iar pentru determinarea producţiei totale de lapte obţinută pe fiecare interval de control a fost aplicată metoda Fleishmann.
   Rezultatele obţinute în urma aplicării controalelor succesive indică existenţa unor diferenţe evidente între loturi. Aceste diferenţe sunt semnificative din punct de vedere statistic pentru p < 5%, excepţie face diferenţa de doar + 0,54 l obţinută între efectivele din Vrancea şi Vaslui, care este nesemnificativă din punct de vedere statistic pentru pragul de semnificaţie luat în considerare. Finalizarea cercetărilor şi prelucrarea statistică a datelor indică faptul că rasa ţigaie trebuie supusi unui program amplu de ameliorare a producţiei de lapte, aspct care ar faceo şi mai eficientă.

Cuvinte cheie: ovine din Romania, Tigaie, oi de lapte, lapte de oaie