A.C. GrĂdinaru

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


GENETIC DIVERSITY AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS BASED ON MILK PROTEIN GENETIC VARIANTS IN ROMANIAN SPOTTED, HOLSTEIN FRIESIAN AND MONTBÉLIARDE COWS

A.C. Grădinaru, Daniela Elena Ilie, Şt. Creangă

Abstract
   The present study aimed to analyze the milk protein genetic diversity in three of the most common breeds in Romanian farms (Romanian Spotted, Holstein Friesian and Montbéliarde). It was also tried to find possible relationships among the studied breeds solely using the milk protein polymorphism information. Therefore, the genetic similarity index using the Mayala-Lingsterm test and the magnitude of genetic divergence between two populations as Nei's genetic distance were calculated. In order to establish the genetic diversity, the homozygotic coefficient based on the homozygotic genotypes frequencies was statistically interpreted.
   The results showed that the genetic distance between the Romanian Spotted and Holstein Friesian breeds was lower than the genetic distance between the Romanian Spotted and Montbéliarde ones. The genetic distance between the Holstein Friesian and Montbéliarde breeds showed a slightly higher value than that between the Romanian Spotted and Montbéliarde ones. The homozygotic coefficient ranged from 22.50 to 28.47%. These results are normally considered for every panmictic population which is in Hardy-Weinberg equilibrium.

Key words: cattle breeds, genetic diversity, phylogenetic relationships


DIVERSITATE GENETICĂ ŞI RELAŢII FILOGENETICE BAZATE PE ANALIZA LOCILOR PENTRU LACTOPROTEINE LA VACILE BĂLŢATĂ ROMÂNEASCĂ, HOLSTEIN FRIZĂ ŞI MONTBÉLIARDE

A.C. Grădinaru, Daniela Elena Ilie, Şt. Creangă

Rezumat
   Scopul acestui studiu este de a analiza diversitatea genetică a proteinelor laptelui la trei dintre cele mai comune rase de taurine întâlnite în fermele din România (Bălţată Românească, Holstein Friză şi Montbéliarde). De asemenea, s-a încercat identificarea unor posibile relaţii filogenetice între rasele incluse in studiu, având la bază doar informaţiile legate de polimorfismul lactoproteinelor. În acest sens, au fost calculaţi doi indicatori statisitici, precum indicele Mayala-Lingsterm de asemănare genetică şi indicele Nei al distanţei genetice între fiecare două populaţii analizate. În vederea stabilirii diversităţii genetice, a fost calculat şi interpretat statistic coeficientul de homozigoţie bazat pe frecvenţa identificată a genotipurilor homozigote în populaţiile analizate.
   Rezultatele au arătat că distanţa genetică între rasele Bălţată Românească şi Holstein Friză a fost mai mică decât cea dintre rasele Bălţată Românească şi Montbéliarde. Indicele de distanţă genetică dintre rasele Holstein Friză şi Montbéliarde a avut o valoare uşor crescută faţă de cel dintre rasele Bălţată Românească şi MontbÉliarde. Coeficientul de homozigoţie a variat între 22,50 şi 28,47%, astfel de rezultate fiind considerate normale pentru orice populaţie panmictică aflată în echilibru Hardy-Weinberg.

Cuvinte cheie: rase de taurine, diversitate genetică, relaţii filogenetice