V. Ujică

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESULTS REGARDING THE STUDY OF REPRODUCTION INDEXES AT ROMANIAN BLACK PIED COW POPULATION BELONGING TO AGCTR - ROMANIA

V. Ujică, V. Maciuc, I. Nistor, C.E. Nistor, P.T. Nagy

Abstract
Were taken in study the farms with Romanian Black Pied (BNR) cow population belonging to AGCTR (General Association of Romanian Cattle Breeders) being in the COP (official production register) for 2011-2012, at which were analysed: age at first calving (VPF), number of artificial insemination (IA) for one gestation, range of lactation, calving interval (CI), service-period (SP) and mammary repose (RM). Cows' number was of 5973 in 1-13 lactation with an average of 2.48 lactations. The average age at first calving was 29.38 month with variability between 23 and 46 months. Number of IA1 for one gestation was 1.11 with limits between 1-4 IA1, most of which being recorded in Covasna County farms (1.66), Olt County (1.41) and Constanţa County (1.22). The average service period (SP) was 80.11 days, pregnancy installation being achieved in the first 3-4 heat cycles. Calving interval (CI) was 357.93 days, for obtaining one and only a veal per year, which shows a good management of reproduction function. Mammary repose was 66.31 days, cows being weaning with two months before calving, without extending the period of lactation even at cows with high daily production. The conclusion drawn from the study proves the genetic value of the BNR cow population and a good management of the technological and exploitation factors.

Key words: reproduction indexes, cows, management, technological factors


REZULTATE PRIVIND STUDIUL INDICILOR DE REPRODUCŢIE LA POPULAŢIA DE TAURINE BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ APARŢINÂND A.G.C.T.R.-ROMÂNIA

V. Ujică, V. Maciuc, I. Nistor, C.E. Nistor, P.T. Nagy

Rezumat
Au fost luate în studiu fermele de vaci Bălţată cu negru românească aparţinând AGCTR cuprinse în controlul oficial pe anul 2011-2012, la care s-au analizat: vârsta la prima fătare (VP), numărul de însămânţări artificiale (IA) pentru o gestaţie, rangul lactaţiei, durata intervalului între fătări (CI), durata service-periodului (SP) şi durata repausului mamar (RM). Populaţia a totalizat 5973 vaci în lactaţiile 1-13 şi o medie de 2.48 lactaţii. Vârsta medie la prima fătare a fost de 29.38 luni cu o variabilitate între 23 şi 46 luni Numărul de IA1 pentru o gestaţie a fost de 1.11 cu limite între 1-4 IA1, cele mai multe fiind înregistrate în fermele din Covasna (1,66), Olt (1,41) şi Constanţa (1,22). Service periodul (SP) mediu a fost de 80,11 zile, instalarea gestaţiei realizîndu-se în primele 3-4 cicluri de călduri. Intervalul între fătări (CI) a fost de 357,93 zile cu obţinerea unui viţel anual, ceea ce dovedeşte un management bun al funcţiei de reproducţie. Repausul mamar a fost de 66,31 zile, vacile fiind înţărcate cu două luni înainte de fătare, fără a se prelungi lactaţia chiar şi la vacile cu producţii zilnice mari de lapte. Concluzia care se desprinde din studiul efectuat demonstrează valoarea genetică a vacilor BNR din populaţia studiată şi managementul corespunzător al factorilor tehnologici de exploatare.

Cuvinte cheie: indici de reproducţie, vaci, management, factori tehnologici