V. Maciuc

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING THE INFLUENCE OF SOME FACTORS ON BODY DEVELOPMENT OF INFANT CALVES

V. Maciuc

Abstract
It is known that in their first month of life, calves have a major sensitivity and they are predisposed to different diseases, with major gravity because of the economic losses these diseases cause for cattle production and reproduction. Our research was made on 320 infant calves from Romanian Black Spotted breed and we observed some factors related with body development as: weight at birth, sex, primiparous/ multiparous cows, maintenance system, and season of the year. Preliminary data was included in a database statistically interpreted with the help of specific methods. The female infant calves obtained from primiparous mothers had an average weight of 39.51 kg and those obtained from multiparous mothers - 40.35 kg. These differences are significant p < 0.05, C.I. 95% and show a weight of 49.62 kg at 15 days and 50.87 kg at 30 days for the first category and 59.92 kg at 15 days and 61.23 kg at 30 days for the second category. The weight differences recorded values of 0.84 kg at birth, 1.25 kg at 15 days from birth and 1.31 kg at 30 days from birth for the calves obtained from adults. The male infant calves obtained from multiparous cows had an average weight of 40.75 kg instead of 40.05 kg recorded for the calves obtained from primiparous cows. At 15 days and 30 days after birth the weight differences from the two categories are significant p < 0.05 C.I. 95%: 51.65 kg for the calves obtained from multiparous cows and 50.54 kg for the calves obtained from primiparous cows, respectively 62.75 and 61.42 kg. The calves obtained from adult cows recorded the following weight differences: by 0.70 kg at birth, 1.11 kg at 15 days and 1.33 kg at 30 days. These differences recorded in the body development of the infant calves where also observed for the other factors we have studied. Accordingly, the farmers have to be aware of these facts for being able to prevent the abnormal developments or high mortality rates.

Key words: calves, infants, influence factors, body development


CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA UNOR FACTORI ASUPRA DEZVOLTĂRII CORPORALE A VIŢEILOR SUGARI

V. Maciuc

Rezumat
Este cunoscut faptul că, în prima lună de viaţă, viţeii au o sensibilitate sporită şi sunt predispuşi la diferite boli, cu o pondere majora prin pierderile economice pe care le determină în producţia şi reproducţia taurinelor. Cercetările s-au efectuat pe 320 viţei sugari de rasă Bălţată cu negru românească la care s-a urmărit influenţa unor factori precum greutatea la naştere, sexul, categoria mamei (primipară, multipară), sistemul de întreţinere, anotimpul, asupra dezvoltării corporale. Datele primare au fost sistematizate, prelucrate şi interpretate prin metode specifice unor astfel de cercetări. Viţei de sex femel proveniţi din mame primipare, au avut o greutate medie la naştere de 39,51 de kg, faţă de cei proveniţi din mame multipare, care au avut o medie de 40,35 kg la nastere. Aceste diferenţe sunt semnificative pentru p < 0,05, C.I. 95 % şi se menţin la vârsta de 15 zile 49,62 kg respectiv 50,87 kg şi la vârsta de 30 de zile, 59,92 kg, respectiv 61,23 kg. Diferenţele de greutate au fost de 0,84 kg la naştere, 1,25 kg la 15 zile şi 1,31 kg la 30 zile în favoarea viţeilor proveniţi din vacile adulte. Viţeii de sex mascul proveniţi din vaci multipare au avut greutatea medie de 40,75 kg faţă de 40,05 kg pentru cei proveniţi din vaci primipare. La vârsta de 15 zile, cât şi la 30 zile diferenţele de greutate între cele două categorii sunt semnificative p < 0,05 C.I. 95 % : 51,65 kg la viţei proveniţi din vaci multipare şi 50,54 kg la cei proveniţi din primipare, respectiv 62,75 kg şi 61,42 kg. Diferenţele de greutate au fost de 0,70 kg la naştere, 1,11 kg la 15 zile şi 1,33 kg la 30 zile în favoarea viţeilor proveniţi din vacile adulte. Aceste diferenţe, în devoltarea corporală a viţeilor sugari, s-au constatat şi la ceilalţi factori luaţi în studiu. Prin urmare, fermierii trebuie să aibă în vedere aspectele menţionate pentru a preveni cazurile de dezvoltare necorespunzătoare şi situaţii de mortalitate ridicată.

Cuvinte cheie: viţei sugari, factori de influenţă, dezvoltare corporală