Tr. LĂpuŞte

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES CONCERNING THE REPRODUCTION STRUCTURE OF FURIOSO NORTH STAR POPULATION FROM BECLEAN PE SOMES STUD FARM

Tr. Lăpuşte, H. Grosu, R. Popa, Dana Popa, S. Georgescu

Abstract
Whereas the animal breeding aimed the population reproduction organization, reproduction structure analysis is a significant share in the breeding work, especially since this structure components, the man holding the main levers of change in the genetic structure of populations, by inducing genetic progress. Biological material used is represented by the entire livestock of the stud farm Beclean pe Someş (transferred in October of 2011 from the Slatina stud farm), belonging to the Furioso-North Star (and not just evidence of it), existing at the time of analysis (30.11.2011). To determine the structure of the population, have used clasical statistical methods. The results reflect the existence of a population with a normal sex ratio, with a high variability in the size of the family, with an unbalanced age structure, with a high generation interval, with less than 10% of immigrants. For the future of the population becomes useful as decisions on the organisation of reproduction activity to take after consulting specialists, whereas a wrong decision can have negative consequences for the future of a population subject to permanent danger of inbreeding.

Key words: animal breeding, reproduction structure, horse


CERCETĂRI PRIVIND STRUCTURA DE REPRODUCŢIE A POPULAŢIEI FURIOSO NORTH STAR DIN HERGHELIA BECLEAN PE SOMEŞ

Tr. Lăpuşte, H. Grosu, R. Popa, Dana Popa, S. Georgescu

Rezumat
Întrucât ameliorarea animalelor vizează organizarea reproducerii populaţiilor, analizarea structurii de reproducţie capătă o pondere semnificativă în munca de ameliorare, mai ales că prin intermediul componentelor acestei structuri, omul deţine pârghiile principale de modificare a structurii genetice a populaţiilor, de inducere a progresului genetic. În vederea realizării obiectivelor propuse, având în vedere caracterul înalt operaţional al cercetării, materialul biologic utilizat este reprezentat de întregul efectiv matcă din Herghelia Beclean pe Someş (transferat în luna octombrie a anului 2011 din Herghelia Slatina), aparţinând rasei Furioso North-Star (şi nu doar probe din acesta), existent în momentul analizei (30.11.2011). Pentru stabilirea structurii populaţiei s-au utilizat metodele statistice clasice. Rezultatele obţinute reflectă existenţa unei populaţii cu un raport de sexe normal, cu o variabilitate crescută a mărimii familiei, cu o structură de vârstă neechilibrată, cu interval de generaţie mare, cu o pondere a imigranţilor de sub 10%. Pentru viitorul populaţiei devine util ca deciziile privind organizarea activităţii de reproducţie să se ia după consultarea specialiştilor, întrucât o decizie eronată poate avea consecinţe nefaste pentru viitorul unei populaţii supuse permanent pericolului consangvinizării.

Cuvinte cheie: ameliorarea animalelor, structura de reproducţie, cabaline