S. ChidoveŢ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE IMPROVEMENT OF GRASSLANDS IN THE UPPER BASIN OF THE SUCEAVA RIVER BY MEANS OF ORGANIC FERTILIZATION

S. Chidoveţ, V. Vîntu, C. Sârbu, Doina Tarcău, M. Stavarache, C. Samuil

Abstract
The objective of the present study is to analyze the influence of organic fertilization on the production and the floristic composition of Agrostis capillaris L. and Festuca rubra L. grasslands in the upper basin of the Suceava River. The study will be used, as a starting point, to identify the necessary measures for the sustainable management of these grasslands. The study was conducted during several field trips between 2009 and 2011, in Poiana Cerbul, Putna village, where we set up a fertilization experiment comprising five variants and three repetitions. The field samples were collected and were sent to the laboratory for analysis, in order to highlight the main aspects of the floristic composition and production for each variant. By means of fertilization, we have achieved a distinct and very significant increase in both total DM production and the amount of crude protein produced per area unit. Under the influence of organic fertilization, the share of Fabaceae family species, having a high forage value, has increased, while that of other botanical families has decreased.

Key words: organic fertilizer, production, biodiversity


CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA PAJIŞTILOR DIN BAZINUL SUPERIOR AL SUCEVEI PRIN FERTILIZARE ORGANICĂ

S. Chidoveţ, V. Vîntu, C. Sârbu, Doina Tarcău, M. Stavarache, C. Samuil

Rezumat
Obiectivul prezentului studiu este acela de a face o analiză privind influenţa fertilizării organice asupra producţiei şi compoziţiei floristice a pajiştilor de Agrostis capillaris L. şi Festuca rubra L. din Bazinul superior al râului Suceava, elemente care vor sta la baza identificării măsurilor ce se impun pentru o gestionare durabilă a acestora. Studiul a fost efectuat prin mai multe deplasări pe teren, între anii 2009-2011, în Poiana Cerbul, com. Putna, unde s-a amplasat un experiment cu cinci variante de fertilizare în trei repetiţii. Datele culese în teren, au fost prelucrate în laborator pentru evidenţierea principalelor aspecte privind compoziţia floristică şi producţia pe fiecare variantă în parte. Prin fertilizare s-a obţinut o creştere distinct semnificativă şi foarte semnificativă, atât a producţiei totale de SU, cât şi a cantităţii de proteină brută obţinută pe unitatea de suprafaţă. Sub influenţa fertilizării organice a avut loc o creştere a ponderii speciilor din familia Fabaceae cu valoare furajeră ridicată şi o diminuare a ponderii speciilor din alte familii botanice.

Cuvinte cheie: fertilizare organică, producţie, biodiversitate