S. ChidoveŢ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF ORGANIC FERTILIZATION ON THE QUALITY OF AGROSTIS CAPILLARIS + FESTUCA RUBRA, NATURAL GRASSLANDS IN THE UPPER BASIN OF THE SUCEAVA RIVER

S. Chidoveţ, V. Vîntu, C. Sârbu, Doina Tarcău, M. Stavarache, C. Samuil

Abstract
The objective of this study is to reveal the qualitative changes caused by organic fertilization in Agrostis capillaris L. and Festuca rubra L. grasslands in the upper basin of the Suceava River. The study will be used, as a starting point, to identify the necessary measures for the sustainable management of these grasslands. The study was conducted during several field trips between 2009 and 2011, in Poiana Cerbul, Putna village, where we set up a fertilization experiment comprising five variants and three repetitions. Based on ADF and NDF content of feed, quality values were calculated: RFV, NEL and TDN. Using organic fertilization we have achieved an increase of the forage quality, with significant differences, distinct significant or very significant compared to the control variant.

Key words: organic fertilizer, feed quality, ADF, NDF


INFLUENŢA FERTILIZĂRII ORGANICE ASUPRA CALITĂŢII PAJIŞTILOR NATURALE DE AGROSTIS CAPILLARIS L. + FESTUCA RUBRA L. DIN BAZINUL SUPERIOR AL SUCEVEI

S. Chidoveţ, V. Vîntu, C. Sârbu, Doina Tarcău, M. Stavarache, C. Samuil

Rezumat
Obiectivul prezentului studiu este de a pune în evidenţă modificările calitative determinate de fertilizarea organică la pajiştile de Agrostis capillaris L. + Festuca rubra L. din Bazinul superior al râului Suceava, elemente care vor sta la baza identificării măsurilor ce se impun pentru o gestionare durabilă a acestora. Studiul a fost efectuat în anii 2010-2011 în com. Putna, unde s-a amplasat un experiment cu cinci variante de fertilizare în trei repetiţii. Pe baza conţinutului furajului în ADF şi NDF s-au calculat valorile indicilor calitativi: RFV, NEL, TDN. Prin fertilizare organică s-a obţinut o creştere a calităţii furajului obţinut, cu diferenţe semnificative, distinct semnificative sau foarte semnificative faţă de martor.

Cuvinte cheie: fertilizare organică, calitatea furajelor, ADF, NDF