Şt. Brezuleanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDIES REGARDING THE AGRICULTURAL POTENTIAL AND ASSOCIATIVE EXPLOITATION FORMS IN BOTOŞANI COUNTY

Şt. Brezuleanu, Carmen-Olguţa Brezuleanu, C-tin Iaţco

Abstract
By its structural features and applied technologies, agriculture in Botoşani County has a profound extensive character, being subsistence agriculture. Associative forms in agricultural production represent, in essence, strategic options to elaborate in planned way production liaisons, with long term duration between an agricultural exploitation with a high level of specialization and other economic agents specialised in obtaining of some production factors or other processing activities and/or capitalization of agricultural products. Were analyzed indicators related with land usage in production, usage of labour force, tractors and agricultural machines and were proposed a series of measures for usage effectiveness of production factors in the studied agricultural exploitation.

Key words: agricultural potential, association, cooperation, Botoşani County


STUDII PRIVIND POTENŢIALUL AGRICOL ŞI FORMELE ASOCIATIVE DE EXPLOATARE DIN JUDEŢUL BOTOŞANI

Şt. Brezuleanu, Carmen-Olguţa Brezuleanu, C-tin Iaţco

Rezumat
Prin caracteristicile sale structurale şi prin tehnologiile aplicate, agricultura din judeţul Botoşani are un profund caracter extensiv, fiind o agricultură de subzistenţă. Formele asociative în producţia agricolă, reprezintă, în esenţă, opţiuni strategice de stabilire în mod planificat de legături de producţie, cu o durată îndelungată, între o exploataţie agricolă cu un grad ridicat de specializare şi alţi agenţi economici specializaţi în obţinerea unor factori de producţie sau în activităţi de prelucrare şi valorificare a produselor agricole. Au fost analizaţi indicatorii utilizării pământului în procesul de producţie, ai utilizării forţei de muncă, ai maşinilor şi tractoarelor agricole şi au fost propuse o serie de măsuri pentru eficentizare a utilizării factorilor de producţie în exploataţia agricolă care a făcut parte din prezentul studiu de caz.

Cuvinte cheie: potenţial agricol, asociere, cooperare, Botoşani