Rumjana Ivanova

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY ON THE EFFECT OF ACTARA AND CONFIDOR ON BIRDS SUBMITED TO CHRONIC INTOXICATION

Rumjana Ivanova, H. Hristev, G.V. Hoha

Abstract
Aktara and Konfidor are neonicotinoid products of a new class of insecticides. Their active substances are synthetically obtained organic compounds. The available information on the effect of these insecticides on vertebrates are quite limited. A major source for their toxicity are materials related to their registration as commercial products. Studies were conducted on two experimental groups and one control group of birds. For 45 days in the diet of the birds in group O1 was added 50mg/kg body weight Konfidor and those of group O2 - 4,6 mg/kg Aktara. On day 46, blood was taken from all birds by wing vein puncture for biochemical research. It was found that chronic poisoning of the birds with Konfidor and Aktara, reliably led to increased blood glucose, total protein, cholesterol and activities of ASAT and APh. Abnormal behavior of the birds was not observed.

Key words: Neonicotinoid insecticides, chronic intoxication, birds, blood biochemical parameters


STUDIUL EFECTELOR INDUSE DE PRODUSELE ACTARA ŞI CONFIDOR ASUPRA PĂSĂRILOR INTOXICATE CRONIC

Rumjana Ivanova, H. Hristev, G.V. Hoha

Rezumat
Aktara and Konfidor sunt produse neonicotinoide aparţinând unei noi clase de insecticide. Substanţele lor active sunt compuşi organici de sinteză. Informaţiile privind efectele acestor insecticide asupra vertebratelor sunt limitate. Sursele de informare privind toxicitatea lor sunt doar materialele depuse în dosarul de înregistrare a produselor comerciale. Cercetările s-au aplicat pe 3 loturi de păsări, două experimentale şi unul de control. Timp de 45 zile, în hrana păsărilor din lotul O1 s-a introdus produsul Konfidor, în concentraţie de 50mg/kg greutate vie iar în nutreţul administrat păsărilor din lotul O2 s-a adăugat produsul Aktara, în doză de 4,6 mg/kg greutate vie. În a 46-a zi de experiment s-au recoltat probe de sânge, prin puncţie venoasă, în vederea efectuării de analize biochimice serice. S-a observat astfel că intoxicaţia cronică datorată prezenţei produselor Konfidor şi Aktara în hrana păsărilor a condus la creşteri ale nivelului glicemiei, proteinemiei totale, colesterolului, dar şi a activităţii ASAT şi APh. Nu s-au observat manifestări comportamentale anormale la populaţiile studiate.

Cuvinte cheie: insecticide neonicotinoide, intoxicaţie cronică, păsări, parametric biochimici sanguini