Petronela Georgiana Calin Sandu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF ENVIRONMENT CONDITIONS ON THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF FISH COMMUNITIES FROM PREDELTAIC DANUBE SECTOR, BETWEEN SIRET RIVER AND PRUT RIVER MOUTH

Petronela Georgiana Calin Sandu, L. Oprea, N. Patriche, Daniela Gheorghe

Abstract
The aim of the paper is to analyse the influence of environment factors on the capture and fish communities structure from Danube, between Siret River and Prut River mouth. Fish were collected from April to December 2011 in four fishing areas. During the year, 6027 kg, respectively 4805 fish of twenty three breeds were collected. Cyprinidae, the dominant family, 60.87% in term of number of breeds, was represented by 14 breeds (Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Barbus barbus, Abramis brama, Abramis sapa, Blicca bjoerkna, Leuciscus idus, Vimba vimba, Aspius aspius, Pelecus cultratus, Chondrostoma nasus, Ctenopharingodon idella, Hypophthalmichthys molitrix, Hypophthalmichthys nobilis). Other families had the following structure: Clupeidae (4.35%) with one breed (Alosa pontica), Acipenseridae (13.04%) with 3 breeds (Huso huso, Acipenser stellatus, Acipenser ruthenus), Percidae (13.04%) with 3 breeds (Sander lucioperca, Zingel zingel, Zingel streber), Siluridae (4.35%) with one breed (Silurus glanis) and Esocidae (4.35%) with one breed also (Esox lucius). The highest capture was 2728.5 kg (45.29%), during the spring season (April-May), followed by autumn season (September - November), with 560.45 kg (9.29%). The water level and water flow showed high correlation with both number and total capture, respectively.

Key words: fish communities, Danube, environmental factors, catch


INFLUENŢA FACTORILOR DE MEDIU ASUPRA COMPOZIŢIEI CALITATIVE ŞI CANTITATIVE A COMUNITĂŢILOR DE PEŞTI DIN DUNĂREA PREDELTAICA, SECTORUL GURA SIRETULUI-GURA PRUTULUI

Petronela Georgiana Calin Sandu, L. Oprea, N. Patriche, Daniela Gheorghe

Rezumat
Scopul lucrarii este de a analiza influenta factorilor de mediu asupra capturii si a structurii comunităţilor piscicole din Dunăre, între vărsarea Siretului şi Prutului. Pescuitul s-a efectuat în perioada ianuarie-decembrie 2011 în patru zone (toane). Pe parcursul anului, au fost pescuite 4805 exemplare, însumând o biomasă totală de 6027 kg, de la douăzeci şi trei de specii. Familia Cyprinidae, a fost dominantă, cu un procent de 60,87% din numărul total de specii, fiind reprezentată de 14 specii (Cyprinus carpio, Carassius gibelio, Barbus barbus, Abramis brama, Abramis sapa, Abramis bjoerkna, Leuciscus idus, Vimba vimba, Aspius aspius, Pelecus cultratus, Chondrostoma nasus, Ctenophayngodon idella, Hypophthalmichthys molitrix, Hypophthalmichthys nobilis). Alte familii au avut urmatoarea componenta: Clupeidae (4,35%)cu o singură specie, Alosa pontica, Acipenseridae (13,04%) cu 3 specii (Huso huso, Acipenser stellatus, Acipenser ruthenus), Percidae (13,04%) cu 3 specii (Sander lucioperca, Zingel zingel, Zingel streber), Siluridae (4,35%) cu o singură specie, Silurus glanis şi Esocidae (4,35%), cu o specie, Esox lucius. Cea mai mare captura de peşte a fost de 2728,5 kg (45,29%), în timpul sezonului de primăvară (aprilie-mai), urmată de sezonul de toamnă (septembrie-noiembrie), cu 560,45 kg (9,29%). Variatia temperaturii, nivelului şi a debitului apei a arătat o corelaţie semnificativă, cu numărul pestilor şi cu cantitatea totală pescuită.

Cuvinte cheie: structura populatiilor, captura, Dunare, factorii de mediu