Nadia Mirela Aioanei

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON CHEMICAL COMPOSITION OF ALFALFA HAY OBTAINED IN DIFFERENT PRODUCTION SYSTEMS (CONVENTIONAL AND ORGANIC)

Nadia Mirela Aioanei, I.M. Pop

Abstract
The aim of this paper was a comparative analysis of the chemical composition determined for 10 samples of alfalfa hay, derived from two farms in the North-East part of Romania, with different production systems (conventional and organic). The research focused on determining the gross chemical composition (content of dry matter, crude ash, crude protein, crude fat, crude fiber, ADF, NDF and SEN) using Weende scheme and mineral content (Ca and P) by spectrophotometric method. In order to determine the chemical composition, the guidelines were standards like: ISO 6496:2001, ISO 6498:2001, EN ISO 6869:2001, ISO 6492:2001, EN ISO 6865:2002. Statistical analysis, revealed significant differences between the mean values calculated for alfalfa hay samples derived from conventional system compared with the ecological one for crude ash content (8.69±0.25% Ash vs. 6.75±0.28% Ash) and calcium (1.500±0.037% Ca vs. 1.224±0.040% Ca); distinctly significant for crude fiber content (32.28±1.03% CF vs. 27.67±0.67% CF) and nitrogen free extract substances (40.88±1.54% NFE vs. 34.40±1.16% NFE); significant for crude protein content (16.40±0.18% CP vs. 15.19 ± 0.45% CP) and acid detergent fiber (32.49 ± 0.76% ADF vs. 29.66 ± 0.82% ADF). For dry matter, organic matter, crude fat, NDF and phosphorus content, the differences were insignificant.

Key words: organic feed, alfalfa hay, chemical composition, calcium


CERCETĂRI PRIVIND COMPOZIŢIA CHIMICĂ A FâNULUI DE LUCERNĂ OBŢINUT ÎN DIFERITE SISTEME DE PRODUCŢIE (CONVENŢIONAL ŞI ECOLOGIC)

Nadia Mirela Aioanei, I.M. Pop

Rezumat
Obiectivul lucrării a fost de a efectua o analiză comparativă asupra compoziţiei chimice determinate pentru 10 probe de fân de lucernă prelevate din două exploataţii din zona de Nord-Est a României, diferite ca sistem de producţie (convenţional şi ecologic). Cercetările au vizat determinarea compoziţiei chimice brute (conţinutul în substanţă uscată, cenuşă brută, proteină brută, grăsime brută, celuloză brută, ADF, NDF şi SEN) folosind schema Weende şi a mineralelor (Ca şi P), prin metoda spectrofotometrică. Pentru determinarea compoziţiei chimice s-a respectat legislaţia în vigoare şi standarde ca: SR ISO 6496:2001, SR ISO 6498:2001, SR EN ISO 6869:2001, SR ISO 6492:2001, SR EN ISO 6865:2002. În urma analizei statistice, au rezultat diferenţe foarte semnificative între valorile medii calculate pentru probele de fân de lucernă prelevate din sistemul convenţional faţă de cele prelevate din sistemul ecologic pentru conţinutul în cenuşă brută (8.69±0.25% Cen.B vs. 6.75±0.28 % Cen.B) şi respectiv calciu (1.500±0.037% Ca vs. 1.224±0.040 % Ca); distinct semnificative pentru conţinutul în celuloză brută (32.28±1.03% CB vs. 27.67±0.67% CB) şi respectiv substanţe extractive neazotate (40.88±1.54% SEN vs 34.40 ± 1.16% SEN); semnificative pentru conţinutul în proteină brută (16.40±0.18% PB vs. 15.19±0.45% PB) şi respectiv fibră detergent acidă (32.49±0.76% ADF vs. 29.66±0.82% ADF). În cazul conţinutul în substanţă uscată, substanţă organică, grăsime brută, NDF şi fosfor, diferenţele au fost nesemnificative.

Cuvinte cheie: nutreţuri ecologice, fân de lucernă, compoziţie chimică, calciu