Mioara Bocănici

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


MILK PROCESSING IN PASTORALISM CONDITIONS AND IN COMPLIANCE WITH FOOD SAFETY REGULATIONS

Mioara Bocănici, V. Maciuc, Al. Bogdan

Abstract
Milk production - as raw material, raises special problems, often poorly known, although these problems determine both the later treatment and the sanitation of the finished products. It should be noted that no technological treatment can be adapted to low quality raw milk, without problems. Therefore, preserving the original quality of milk, from milking and till the time of processing is of major economic importance. To these, the influence of physical factors such as light and temperature is added. The statistics show that 85% of commercial milk of Romanian origin does not comply.

Key words: compliant milk, processing, food saf


PROCESAREA LAPTELUI ÎN CONDIŢII DE PASTORALISM CU RESPECTAREA NORMELOR PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTARĂ

Mioara Bocănici, V. Maciuc, Al. Bogdan

Rezumat
Producţia de lapte - materie primă pune probleme deosebite adesea insuficient cunoscute, deşi ele determină atât tratamentul ulterior al laptelui cât şi salubritatea produselor finite. Trebuie reţinut faptul că nici un tratament tehnologic nu se poate adapta unui lapte materie primă de proastă calitate fără inconvenienţe. De aceea, păstrarea calităţii iniţiale a laptelui, din momentul mulgerii şi până la prelucrare are o importanţă economică deosebită. La acestea se mai adaugă şi influenţa unor factori fizici cum ar fi lumina şi temperatura. Din statistici rezultă că 85% din laptele comercial de provenienţă românească nu este conform.

Cuvinte cheie: lapte conform, procesare, siguranţă alimentară