Mihaela JarcĂu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PHYSICAL PROPERTIES OF CORIANDER SEEDS AND HOW THEY ARE INFLUENCED BY PACKAGING

Mihaela Jarcău

Abstract
I paid attention to how coriander seeds interact with storage container for a period of 6 months. I examined some of the physical properties of the seeds such as: length L (mm), width W (mm), thickness T (mm), geometric mean diameter Dg (mm), sphericity Φ (%), porosity ε (%), volume V (mm3), mass m (g), bulk density ρb (g/cm3), true density ρtr (g/cm3) before and after storage for six months at normal temperature and pressure. The samples were: sample 1 coriander seeds in a plastic box with a top, sample 2 coriander seeds in a plastic bag. The physical dimensions of the samples measured in three mutually perpendicular directions before storage had values between: for T minimum - 3.39 mm, maximum 4.12 mm, for W - minimum 3.37 mm, maximum 3.80 mm, for L - minimum 4.14 mm, maximum 4.84 mm. After the six months of storage at normal temperature and pressure in various packages, the dimensions of the coriander seeds suffer different modifications that depend on the nature of the package used for each sample.

Key words: coriander, seeds, physical properties


PROPRIETĂŢILE FIZICE ALE SEMINŢELOR DE CORIANDRU ŞI MODUL ÎN CARE ACESTEA SUNT INFLUENŢATE DE AMBALAJUL DE STOCARE

Mihaela Jarcău

Rezumat
Am acordat atenţie modului în care seminţele de coriandru interacţionează cu recipientul de stocare, pentru o perioadă de 6 luni. Am examinat unele dintre proprietăţile fizice ale acestor seminţe, cum ar fi: lungimea L (mm), lăţimea W (mm), grosimea T (mm), media geometrică diametru Dg (mm), sfericitate Φ (%), porozitatea ε (%), volumul V (mm3), masa m (g), densitatea în vrac ρb (g/cm3), densitatea reală ρtr (g/cm3) înainte şi după depozitare, timp de şase luni, la temperatura şi presiunea normală. Probele au fost: proba 1 seminţe de coriandru într-o cutie de plastic cu capac, proba 2 seminţe de coriandru într-o pungă de plastic. Dimensiunile fizice ale seminţelor măsurate după trei direcţii reciproc perpendicular, înainte de depozitare, a avut valori cuprinse între: pentru T minim - 3.37 mm, maximum 3,99 mm, pentru W - minimum 3,39 mm, maximum 4,12 mm, pentru L - minimum 4,14 mm, maximum 4,84 mm. După cele 6 luni de depozitare în condiţii normale de temperatură şi presiune, se constată că dimensiunile fizice analizate suferă diferite modificări care depind de tipul ambalajului utilizat pentru fiecare probă.

Cuvinte cheie: coriandru, seminte, proprietăţi fizice