Maria Bologa

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON CHEMICAL COMPOSITION OF MIXED FEED USED FOR THE FEEDING LAYING HENS IN DIFFERENT SYSTEMS PRODUCTION (CONVENTIONAL AND ORGANIC)

Maria Bologa, I.M. Pop, Aida Albu

Abstract
The aim of this study was the comparative analysis of the chemical composition determined for 10 samples of mixed feed collected from two units from Romania with different systems in hens egg production (conventional and organic). Premixtures contain similar ingredients, except for the chemical synthesis of animal origin which are not allowed in organic production. The research focused on determining the gross chemical composition (content of dry matter, crude ash, crude protein, crude fat, crude fiber and SEN) using classical methods in order to standards and legislation. Statistical analysis, revealed signiflcant differences between the mean values calculated for mixed feed samples derived from conventional system compared with the ecological one for dry matter (0.57±0.09%DM vs. 91.13±0.04%DM), crude ash (11.02±0.05%Ash vs. 12.48±0.14 %Ash), crude protein (19.28±0.08%PC vs. 14.39±0.10%PC), crude fat (3.12±0.05%FC vs. 5.03±0.04%FC) and (61.19±0.11%SEN vs. 62.59±0.12%SEN). For crude fiber the differences were insignificant.

Key words: chemical composition, mixed feed, farming system, organic, conventional


CERCETĂRI PRIVIND COMPOZIŢIA CHIMICĂ A UNOR NUTREŢURI COMBINATE FOLOSITE ÎN ALIMENTAŢIA GĂINILOR OUĂTOARE ÎN SISTEME DIFERITE DE PRODUCŢIE (CONVENŢIONAL ŞI ECOLOGIC)

Maria Bologa, I.M. Pop, Aida Albu

Rezumat
Scopul acestei lucrări a fost de a analiza comparativ o compoziţie chimică determinată pe 10 probe de nutreţuri combinate prelevate din două unităţi din România cu sisteme diferite de producţie a ouălor de găină (convenţional şi ecologic). Nutreţurile combinate conţin ingrediente similare, cu excepţia celor de sinteză chimică şi de origine animală care nu sunt admise în producţia ecologică. Cercetările au vizat determinarea compoziţiei chimice brute (conţinutul în substanţă uscată, cenuşă brută, proteină brută, grăsime brută, celuloză brută şi SEN) folosind metodele clasice cu respectarea standardelor şi legislaţiei în vigoare. În urma analizei statistice, au rezultat diferenţe foarte semnificative între valorile medii calculate pentru probele de nutreţuri combinate prelevate din sistemul convenţional faţă de cele prelevate din sistemul ecologic pentru conţinutul în substanţă uscată (90,57±0,09% SU vs. 91,13±0,04%SU), cenuşă brută (11,02±0,05%Cen.B vs. 12,48±0,14 %Cen.B), proteină brută (19,28±0,08%PB vs. 14,39±0,10%PB), grăsime brută (3,12±0,05%GB vs. 5,03±0,04%GB) şi respectiv SEN (61,19±0,11%SEN vs. 62,59±0,12%SEN). În cazul conţinutului în celuloză brută diferenţele au fost nesemnificative.

Cuvinte cheie: compoziţie chimică, nutreţ combinat, sistem de producţie, organic, convenţional