M.G. DoliŞ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING THE HONEY-BEARING POTENTIAL GIVEN BY FORESTRY AREA OF CASIMCEA FORESTRY DISTRICT, TULCEA COUNTY

M.G. Doliş, Şt. Lazăr, C.E. Nistor, C. Şonea

Abstract
Investigations carried out during 2000-2012, at the level of forestry fund owned by Casimcea Forestry District, which have a surface of around 7,929 ha, shown that this one offers special conditions for development of beekeeping activities, having a honey-bearing potential of around 675,625 kg. This potential is given mainly by the forestry species with honey-bearing features, such as linden and acacia, which have a share in the forest structure of 13.06% (1,035.94 ha), respectively 11.39% (903.33 ha). Therefore, in pastoral, in the area could be brought 16,259 bee families to capitalize harvesting at acacia, at which the estimated potential is around 301,110 kg (44.57% from the total potential of the forests), respectively 11,395 bee families during linden harvesting, where, estimative, the potential is around 276,330 kg (40,9% from honey-bearing potential of the forestry district).

Key words: bees, beehives pastoral, potential, flora


STUDIU PRIVIND POTENŢIALUL MELIFER OFERIT DE AREALUL FORESTIER AL OCOLULUI SILVIC CASIMCEA, JUD. TULCEA

M.G. Doliş, Şt. Lazăr, C.E. Nistor, C. Şonea

Rezumat
Investigaţiile efectuate în perioada 2000-2012, la nivelul fondului forestier deţinut de Ocolul Silvic Casimcea, care ocupă o suprafaţă de cca. 7929 ha, au arătat că acesta oferă condiţii deosebite pentru desfăşurarea unor activităţi apicole, având un potenţial melifer de cca. 675625 kg. Acest potenţial este oferit în principal de specii forestiere de interes melifer, cum sunt teiul şi salcâmul, care au o pondere în structura pădurii, de 13,06% (1035,94 ha), respectiv de 11,39% (903,33 ha). Prin urmare, în pastoral, în zonă pot fi aduse 16259 familii de albine pentru valorificarea culesului la salcâm, la care potenţialul estimat este de cca. 301110 kg (44,57% din potenţialul total al pădurilor), respectiv 11395 familii de albine culesului la tei, unde, estimativ, potenţialul este de cca. 276330 kg (40,9% din potenţialul melifer al pădurilor ocolului).

Cuvinte cheie: albine, salcâm, tei, potenţial melifer