L. Ioniţă

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY ON THE INFLUENCE OF STORAGE DURATION OF EGGS UNDER CONDITIONS OF HIGH TEMPERATURE ON QUAIL POPULATION "BALOTEŞTI" PERFORMANCE OF HATCHING

L. Ioniţă, Elena Popescu-Micloşanu, D. Oprea, M.Tr. Ioniţă

Abstract
To determine the incubation performance and to establish measures to improve them in quail eggs of the "Baloteşti" population stored for 1 to 6 days under high temperature, an experiment was organized on 6 batches of 150 eggs. Eggs were kept at a temperature of 250C and humidity of 60%. Following the investigations it was found that weight loss of eggs during storage varied from 6.52% in eggs stored for 6 days and 0.45% in those stored for 1 day. The average percentage of weight loss during eggs incubation of the 6 groups was of 12.79% and the average percentage of hatching of 52.5%. Highest proportion of hatching occurred in eggs stored for 2 days (62%) and lowest in eggs stored for 5 days (44%). Prolonged preservation increases the proportion of clear eggs due to embryonic mortality, from 14.7% in eggs stored 2 days at 23.3% in those stored 5 days. Eggs stored over a period of 3-6 days, begin to hatch later, in the 16th day of incubation, probably due to its prolongation. The ones stored 1-2 days hatch earlier, staring with day 15. Following the investigation it can be stated that the recommended storage period to achieve high performance of hatching is of 2-3 days.

Key words: quail, incubation, eggs, storage, duration


STUDIU PRIVIND INFLUENŢA DURATEI DE PĂSTRARE A OUĂLOR ÎN CONDIŢII DE TEMPERATURĂ RIDICATĂ ASUPRA PERFORMANŢELOR DE INCUBAŢIE ALE PREPELIŢELOR DIN POPULAŢIA "BALOTEŞTI"

L. Ioniţă, Elena Popescu-Micloşanu, D. Oprea, M.Tr. Ioniţă

Rezumat
În vederea determinării performanţelor de incubaţie şi a stabilirii unor măsuri de îmbunătăţire a acestora la ouăle de prepeliţă din populaţia de "Baloteşti" stocate timp de 1 până la 6 zile în condiţii de temperatură ridicată, a fost organizat un experiment pe 6 loturi a câte 150 de ouă. Ouăle au fost păstrate la temperatura de 250C şi umiditatea de 60 %. În urma cercetărilor efectuate s-a constatat că pierderea în greutate a ouălor pe parcursul depozitării a variat între 6.52 % la ouăle stocate timp de 6 zile şi 0.45 % la cele stocate timp de 1 zi. Procentul mediu de pierdere în greutate pe parcursul incubaţiei la ouăle din cele 6 loturi a fost de 12.79 %, iar procentul mediu de ecloziune de 52.5 %. Cel mai ridicat procent de ecloziune s-a înregistrat la ouăle stocate timp de 2 zile (62 %), iar cel mai scăzut la ouăle stocate timp de 5 zile (44 %). Conservarea prelungită a oului determină creşterea proporţiei de ouă limpezi datorată mortalităţii embrionare, de la 14.7% la ouăle păstrate 2 zile la 23.3 % la cele stocate 5 zile. Ouăle păstrate mai mult, timp de 3-6 zile, încep să eclozioneze mai tārziu, în ziua a 16-a de incubaţie, probabil datorită prelungirii duratei acesteia. Cele stocate 1-2 zile eclozionează mai devreme, începând din ziua a 15-a. În urma cercetărilor efectuate se poate afirma că perioada recomandată de stocare pentru a obţine performanţe de ecloziune ridicate este de 2-3 zile.

Cuvinte cheie: prepeliţă, incubaţie, ouă, păstrare, durată