G. Darie

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES CONCERNING CRTAT AND CYSC BIO PREPARATIONS ON BOAR SPERMOGRAME INDEX

G. Darie, E. Marandici, V. Donea, V. Florea, T. Eşanu

Abstract
The researchers have been held on boar sperms of Landrace breed raced up at I.S. "Moldsuinhibrid". The biopreparations had been given as additions at the base rations in feeding of adults boars. The biopreparations administrations lasted during 50 days. The researches had shown that the studied biopreparations had increased the volume of ejaculation with 10%, the sperm concentration in ejaculation has been increased with 15%, the spermatozoa livability and capacity of sperms fertility with 12%.

Key words: biopreparations, sperm, boar, fertility, concentration, volume


CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA BIOPREPARATELOR CRTAT ŞI CYSC ASUPRA INDICILOR SPERMOGRAMEI LA VIER

G. Darie, E. Marandici, V. Donea, V. Florea, T. Eşanu

Rezumat
Cercetările au fost efectuate pe sperma de vier din rasa Landrace întreţinuţi la Î.S. "Moldsuinhibrid". Biopreparatele au fost administrate ca adaos de 4% în raţiile de bază la vieri adulţi. Administrarea biopreparatelor a durat 50 zile. Cercetările au demonstrat că biopreparatele studiate au majorat volumul ejaculatului cu 10%, concentraţia spermatozoizilor în ejaculat cu 15%, viabilitatea şi capacitatea fecundantă a spermatozoizilor cu 12%

Cuvinte cheie: biopreparat, sperma, vier, fecunditate, concentratie, volum