E. Jurco

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING PRODUCTIVE AND REPRODUCTIVE PERFORMANCE IN NINE FARMS FROM ALBA COUNTY

E. Jurco, Gh. Mureşan, A. Avram

Abstract
The research were made in nine farms of various capacities located in Alba county having a total number of lactating cows of 1091 structured on a number of 402 heads Romanian Spotted breed and 689 heads Romanian Black Spotted. Regarding the productive performances, the limits of quantitative production averages of milk are between 4491 kg at "Vitis Augusta" and 8597 kg at "Biotera" in case of total lactation and between 4165 kg and 7390 kg at the same farms in case of standard (normal) lactation. Maximum lactations are observed in first and second lactation in case of farms that have into exploitation animals from Romanian Black Spotted breed and in second and third lactation in case of farms with animals from Romanian Spotted breed and their crossbreeds.

Key words: farms, milk production, reproductive indices


CERCETĂRI PRIVIND PERFORMANŢELE PRODUCTIVE ŞI REPRODUCTIVE REALIZATE ÎN NOUĂ FERME DIN JUDEŢUL ALBA

E. Jurco, Gh. Mureşan, A. Avram

Rezumat
Cercetările au fost efectuate la un număr de nouă exploataţii de diferite capacitati situate la nivelul judeţului Alba având un efectiv total de vaci în lactaţie de 1091 capete structurat pe un număr de 402 capete Bălţată Românească şi de 689 capete Bălţată cu Negru Românească. În ceea ce privesc performanţele productive limitele mediilor producţiei cantitative de lapte se situează între 4491 kg lapte la ferma "Vitis Augusta" şi 8597 kg lapte la ferma "Biotera" în cazul lactaţiei totale şi între 4165 kg lapte şi 7390 kg lapte la aceleaşi ferme în cazul lactaţiei standard (normale). Lactaţiile maxime se observă în prima şi a II-a lactaţie în cazul fermelor care au în exploatare animale din rasa Bălţată cu Negru Românească şi a II-a şi a III - a lactaţie în cazul fermelor cu animale din rasa Bălţată Românească şi metişi ai acestora.

Cuvinte cheie: ferme, producţie de lapte, indici de reproducţie