E. Jurco

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY OF ROMANIAN YELLOW SPOTTED BREED PRODUCTIVE PERFORMANCES FROM BISTRIŢA-NĂSĂUD COUNTY

E. Jurco, Gh. Mureşan, Şt. Cîrcu

Abstract
This research aims to highlight the main productive traits in cattle raised for milk production in Bistrita-Nasaud county, while Romanian Spotted breed has the largest share with Romanian Black Spotted breed. A number of 7399 milk cows were taken into research which produced a total of 24508 lactations. Production and reproduction data were obtained through the official control of milk production, the existing databases at UARZ units (origin, reproduction and production) from the named county and there were taken, processed and statistically interpreted. The variability of milk production at Romanian Spotted breed in Bistriţa-Năsăud holdings was very pronounced, with a range between 584 kg and 10.400 kg milk, with an average length of service of four lactations and birth rate that is at 85.78%.

Key words: Romanian Yellow Spotted breed, milk production, evolutions


STUDIUL PERFORMANŢELOR PRODUCTIVE LA POPULAŢIA BĂLŢATĂ ROMÂNEASCĂ, DIN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

E. Jurco, Gh. Mureşan, Şt. Cîrcu

Rezumat
Prezenta cercetare îşi propune evidenţierea principalelor însuşiri productive a taurinelor crescute pentru producţia de lapte în judeţul Bistriţa-Năsăud, în condiţiile în care rasa Bălţată Românească deţine cea mai mare pondere alături de rasa Bălţată cu Negru Românească. În cercetare au fost cuprinse un număr de 7399 vaci lapte care au realizat un total de 24508 lactaţii. Datele de producţie şi reproducţie s-au obţinut prin controlul oficial al producţiei de lapte, bazele de date existente la unităţile UARZ (origine, reproducţie şi producţie) din judeţul vizat, şi au fost preluate, prelucrate şi interpretate statistic. Variabilitatea producţiei de lapte la rasa Bălţată românească în exploataţiile din judeţul Bistriţa-Năsăud a fost foarte accentuată, cu limite între 584 kg şi 10.400 kg lapte, cu o durata medie de exploatare de patru lactatii si o natalitate ce se situează la valori de 85,78%.

Cuvinte cheie: rasa Bălţată cu Negru Românească, producţia de lapte