Dacinia Crina Petrescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


WATER MARKET BETWEEN DEMAND, SUPPLY AND SUSTAINABILITY

Dacinia Crina Petrescu

Abstract
The paper presents some of the most representative figures about water supply and demand, available on literature, and connects them to sustainability concerns. Wihin this context, we highlight the importance of consumers' attitude on water and analyse a study case on consumers' evaluation of drink water. We used a simple random survey and the results showed: a low interest (19%) in receiving drink water related information, low availability (10%; self evaluated) to change behavior according to the information received, rather positive evaluation of general tap water quality (60%-good), categories of improvements wanted in water quality (66% requested safety).

Key words: water supply, water demand, sustainability, drink water, consumers' evaluation


PIAŢA APEI ÎNTRE CERERE, OFERTĂ ŞI DURABILITATE

Dacinia Crina Petrescu

Rezumat
Lucrarea include unele dintre cele mai importante aspecte cu privire la cererea şi oferta de apă, disponibile în literatură, şi le pune în legătură cu nevoia de dezvoltare durabilă. În acest context, subliniem importanţa atitudinii consumatorilor faţă de apă şi analizăm un studiu de caz despre evaluarea apei potabile de către consumatori. Am aplicat un sondaj aleator simplu, iar rezultatele au arătat: interes redus (19%) de a primi informaţii despre apa potabilă, disponibilitatea scăzută (10%; auto-evaluată) de a-şi schimba comportamentul în concordanţă cu informaţia primită, evaluare pozitivă a calităţii generale a apei (60% - bună), categorii de îmbunătăţiri dorite legate de calitatea apei (66% au cerut siguranţă mai bună).

Cuvinte cheie: oferta de apa, cerere de apa,durabilitate, apa potabila, evaluarile consumatorilor