D. Simeanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING THE PRODUCTIVE PERFORMANCES OF YOUTH SHEEP FROM THE POPULATIONS REARED AT S.C. AGROIND BEREZENI S.A., VASLUI COUNTY

D. Simeanu, Cristina Simeanu, T. Dima

Abstract
The current study present the obtained results for rearing and development of female youth sheep belonging to breeds Merinos de Suseni and Polwarth and also of the half blood obtained through crossbreeding of Ile de France males and Polwarth females. The three female youth sheep batches were weighted and measured at: birth, 3 months, 6 months, 12 months and 18 months. Based on the obtained data was calculated the mean daily gain and were appreciated the main corporal dimensions. At the end of the study we observe that the best growing rate was recorded at hybrid female youth sheep (Ile de France x Polwarth), at which the mean daily gain was higher with 9.87% face to Merinos de Suseni breed and with 20.27% face to Polwarth breed. Growing intensity of corporal dimensions is gradually decreasing from 6 months till 18 months at all three batches of studied youth sheep.

Key words: youth sheep, growing, development, half blood


CERCETĂRI PRIVIND PERFORMANŢELE PRODUCTIVE ALE TINERETULUI OVIN DIN POPULAŢIILE CRESCUTE LA AGROIND BEREZENI S.A. DIN JUD. VASLUI

D. Simeanu, Cristina Simeanu, T. Dima

Rezumat
Studiul de faţă prezintă rezultatele obţinute în creşterea şi dezvoltarea tineretului ovin femel aparţinând raselor Merinos de Suseni şi Polwarth dar şi a metişilor obţinuţi prin încrucişarea masculilor Ile de France şi a femelelor Polwarth. Cele trei loturi de tineret ovin femel au fost cântărite şi măsurate la: naştere, 3 luni, 6 luni, 12 luni şi 18 luni. Pe baza datelor obţinute sa calculat sporul mediu zilnic şi au fost apreciate principalele dimensiuni corporale. La finalul studiului am constatat faptul că cea mai bună viteză de creştere s-a înregistrat la tineretul ovin femel hibrid (Ile de France x Polwarth), care a înregistrat sporuri medii zilnice mai mari cu 9,87% decât rasa Merinos de Suseni şi 20,27% faţă de rasa Polwarth. Intensitatea de creştere a dimensiunilor corporale se reduce treptat de la 6 luni până la 18 luni la cele trei loturi de ovine luate în studiu.

Cuvinte cheie: tineret ovin, creştere, dezvoltare, metişi