D.L. DascĂlu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES REGARDING THE DEGREE OF RELATEDNES AND KINSHIP OF GREY STEPPE BREED FROM SCDCB DANCU

D.L. Dascălu, Ş. Creangă, T. Bugeac, E. Ruginosu, I. Borş

Abstract
Steppe Grey is an ancient breed of cattle that can be found on the present territory of our country since ancient times. In our country Steppe Grey is a breed of cattle considered at risk of extinction (having fewer than 1000 head), in danger of reach the critical limit of less than 100 animals, according to risk categories used by FAO. This paper has proposed calculating the degree of mating and inbreeding between female Gray cattle from SCDCB Dancu, in number of 48 heads and between bulls used at Ia and these, only 26.61 % of the female have between them relationship of relatednes and kinship ranging between 0.33 % for relatednes and kinship coefficient of 0.0156 / 0.0078 and 0.08 % for a factor of relatednes and kinship of 0.6125 / 0.30625.

Key words: Steppe Grey, relatedness, kinship


CERCETĂRI PRIVIND GRADUL DE ÎNRUDIRE ŞI CONSANGVINIZARE A EFECTIVULUI DE RASĂ SURĂ DE STEPĂ DE LA SCDCB DANCU

D.L. Dascălu, Ş. Creangă, T. Bugeac, E. Ruginosu, I. Borş

Rezumat
Sura de stepă este o rasă ancestrală de bovine care se regăşeste pe teritoriul actual al ţării noastre încă din cele mai vechi timpuri. În ţara noastră Sura de stepă este o rasă de taurine considerată cu risc de dispariţie (cu efective sub 1000 de capete), în pericol de a atinge pragul critic de sub 100 de animale, conform categoriilor de risc utilizate de FAO. Lucrarea de faţă si-a propus calcularea gradului de împerechere şi consangvinizare între femele Sură de Stepă de la SCDCB Dancu, în număr de 48 de capete, precum şi între taurii utilizaţi la IA şi acestea. Astfel doar 26,61 % dintre femele prezintă între ele raporturi de imperechere şi consangvinizare, acestea variind între 0,33 % pentru un coeficient de împerechere şi consangvinizare de 0,0156/0,0078 şi de 0,08 % pentru un coeficient de împerechere şi consangvinizare de 0,6125/0,30625. Studiul interprins evidenţiază procentul scăzut al animalelor cu grad ridicat de înrudire şi recomandă menţinerea sau eliminarea acestuia pentru evitarea în viitor a driftului genetic.

Cuvinte cheie: împerechere, consangvinizare, Sura de stepă