Cristina Damian

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ANTIOXIDANT ACTIVITY IN EXTRACTS FROM SEA BUCKTHORN

Cristina Damian, Ana Leahu, M. Oroian, M. Avramiuc, N. Carpiuc

Abstract
The antioxidant components of sea buckthorne (Hippophaë rhamnoides L.) stored at 0.5, 10 and 20oC for 4 days were studied. Overall fruit quality declined more rapidly at 20oC. Weight loss of fruit was negligible for 2 days at all temperatures, it increased rapidly from day 3 at 20oC. Total phenolic compounds were slightly higher at 20oC than at other temperatures. Total ascorbic acid concentrations of the fruit remained similar for the first 2 days of storage, then declined in fruit stored at 0.5 and 20oC, but remained unchanged at 10oC. The total antioxidant activity of fruit was higher at 10oC than at 0.5 and 20oC on day 3. In conclusion, while the best temperature for long-term storage is 0.5oC, quality could be maintained at 10oC for acceptable periods of time for marketing and may be associated with better nutritional quality.

Key words: sea buckthorn, total phenols, antioxidant activity


ACTIVITATEA ANTIOXIDANTĂ ÎN EXTRACTELE DE CĂTINĂ ALBĂ

Cristina Damian, Ana Leahu, M. Oroian, M. Avramiuc, N. Carpiuc

Rezumat
Scopul acestui studiu a fost evaluarea componenţilor cu caracter antioxidant din cătină (Hippophaë rhamnoides L.) depozitate la 0.5, 10 and 20oC timp de 4 zile. În general, calitatea fructelor s-a deteriorat mai rapid la 20oC. Pierderea în greutate a fructelor a fost neglijabilă în primele două zile la toate temperaturile, dar a crescut rapid din a treia zi la 20oC. Cantitatea de compuşi fenolici a fost puţin mai mare la 20oC decât la celelalte temperaturi. Concentraţia acidului ascorbic a fructelor a rămas aceeaşi pentru primele 2 zile de depozitare, apoi a scăzut la fructele păstrate la 0.5 and 20oC, rămănând nemodificată la 10oC. Activitatea antioxidantă totală a fructelor a fost mai mare la 10ÂșC decât la 0.5 şi 20oC în a treia zi. În concluzie, în timp ce temperatura cea mai indicată pentru depozitarea pe termen lung este 0.5oC, calitatea fructelor poate fi păstrată la 10oC pentru perioade de timp aceptabile pentru vânzare şi poate fi asociată cu o mai bună calitate nutriţională.

Cuvinte cheie: cătină, polifenoli, activitate antioxidantă