Catalina (Ciortan) Mirea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


INFLUENCE OF DIFFERENT WATER TEMPERATURE ON INTENSIVE GROWTH PERFORMANCE OF NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS, LINNAEUS, 1758) IN A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

Catalina (Ciortan) Mirea, V. Cristea, Iulia Rodica Grecu, Lorena Dediu

Abstract
Nile tilapia (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758) with average weight of 33,5±1,0 g were used to study the effect of different temperatures on growth performance, survival rate and biochimical parameters from tissue. They were stocked in 12 rearing units at 20, 24,30 and 28ºC (control) water temperature for 30 days. Diet of 41% protein was offered as feed, 3 times daily. Growth measurements of tilapia were recorded on beginning and at the end of the experiment. Results showed that growth performance for Nile tilapia was not significantly (p>0.05) descreased at 20 and 24ºC. Survival rate was the same for the treatments. The feed conversio ratio (FCR) for fish increased with the temperature, but the difference between the high temperature (28 and 30ºC) was not significant (p>0.05). Results showed that the termic range 20 - 30ºC was suitable for intensive culture of Nile tilapia regarding the optimum growth performance and survival rate.

Key words: nile tilapia, biochemical parameters, feed conversio ratio


INFLUENŢA TEMPERATURII APEI ASUPRA PERFORMANŢEI DE CREŞTERE A TILAPIEI (OREOCHROMIS NILOTICUS, LINNAEUS,1758) ÎN CONDIŢIILE UNUI SISTEM RECIRCULANT

Catalina (Ciortan) Mirea, V. Cristea, Iulia Rodica Grecu, Lorena Dediu

Rezumat
Scopul acestei lucrări este de-a evidenţia efectul diferitelor tratamente termice aplicate puietului de tilapia cu o greutate medie de 33,5±1 g, asupra performanţei de creştere, a supravieţuirii si a parametrilor biochimici din ţesut. Experimentul s-a desfăşurat in 12 unităţi de creştere, in trei variante experimentale: 20, 24, 30 si 28ºC (Martor) pentru 30 de zile. Furajul administrat a avut un conţinut de 41% proteina, de 3 ori pe zi. Măsuratorile somatice au fost realizate la inceputul şi sfârşitul experimentului. Performanţa creşterii pentru puietul de tilapia a fost nesemnificativ descrescătoare pentru variantele de 20 si 24ºC. Supravieţuirea a fost de 100% pentru toate variantele experimentale. În variantele cu 28 si 30ºC, parametri de creştere au avut valori uşor mai ridicate decât in celelalte variante. Rezultatele au indicat valori ridicate privind parametrii de creştere in ecartul termic 20 - 30ºC fiind o specie adecvată creşterii intensive în sisteme industriale de acvacultură.

Cuvinte cheie: tilapia, parametrilor biochimici, performanţa creşterii