Catalina (Ciortan) Mirea

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


DETERMINING THE POTENTIAL OF COMPENSATORY GROWTH OF NILE TILAPIA (OREOCHROMIS NILOTICUS, LINNAEUS, 1758) IN A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

Catalina (Ciortan) Mirea, V. Cristea, Lorena Dediu, Mirela (Cretu) Mocanu,
Desimira Maria (Stroe) Dicu, St.M. Petrea

Abstract
The effect of feed cycling on compensatory growth was examined in Nile tilapia (83 g), held individually at 28ºC. Fish were fasted for 2, 4, and 6 days and then refed the same period like they were fasting with the same daily quantity of food like the controls. In all the variants we had applied the same feed rate, 1.6% BW. The fed was administrated 2 times daily. After 25 days, fish fasted for 6 days at a time were not significantly smaller than controls, or fish experiencing 2 or 4 days of fasting. There were no significantly differences in visceral fat or hepatosomatic indices. Fish subjected to fasting displayed compensatory growth, and high growth rate during the recovery phase was achieved by hyperphagia, rather than improved feed conversion. There was a highly significant relationship between feed intake and weight gain, and feed conversion differ between fish subjected to the different treatments,with good result in the second treatment were the period of fasting was only for 2 days. The results indicate that Nile tilapia can be subjected to short periods of fasting without significant effects on growth, and for a good improvement in feed utilization during the refeeding period.

Key words: compensatory growth, Nile tilapia, refeeding period


DETERMINAREA POTENŢIALULUI DE CREŞTERE COMPENSATORIE A TILAPIEI (OREOCHROMIS NILOTICUS, LINNAEUS, 1758) ÎN CONDIŢIILE UNUI SISTEM RECIRCULANT

Catalina (Ciortan) Mirea, V. Cristea, Lorena Dediu, Mirela (Cretu) Mocanu,
Desimira Maria (Stroe) Dicu, St.M. Petrea

Rezumat
Dezideratul acestui studiu a fost acela de-a evalua potenţialul de creştere compensatorie a tilapiei in condiţiile unui sistem recirculant de acvacultură industrială. Efectul pe care îl are hrănirea ciclică asupra creşterii compensatorii a fost evaluat la tilapia (83 g), menţinuţi la 28ºC. S-au experimentat 3 variante privind structura ciclului de hrănire/înfometare şi anume: V1 (2/2), V2 (4/4), V3 (6/6) şi varianta martor în care au fost hrăniţi zilnic. In toate variantele s-a aplicat aceiaşi intensitate a hrănirii de 1.6 % din biomasă. Hrana a fost administrată de 2 ori pe zi. După o perioadă de 25 de zile, varianta 3 în care peştii au fost infometaţi timp de 6 zile erau nesemnificativ mai mici decât cei din varianta martor. Nu au fost identificate diferenţe semnificative cu privire la indicele visceral sau cel hepatosomatic. Peştii supuşi unei perioade de înfometare au prezentat un potenţial de creştere ridicat, având o mai bună rată de creştere pe perioada de hrănire realizat prin fenomenul de hiperfagie. Factorul de conversie al hranei diferă între cele trei variante, având valori mai bune pentru varianta 1 (2/2). Corelând datele obţinute pentru indicatorii de performanţa, putem afirma ca specia Oreochromis niloticus prezintă o plasticitate remarcabilă reuşind să recupereze în totalitate masa pierdută în perioada de înfometare.

Cuvinte cheie: tilapia, sistem recirculant, ciclu de hrănire